Volgens BVR moet Rijswijk het goede van de grote stad en het goede van het kleine dorp weten te combineren. Dat gaat niet vanzelf. Het blijft mensenwerk. De handen moeten uit de mouwen. BVR wil (jonge) mensen in de gemeenteraad die midden in de samenleving staan en de energie hebben om de potentie van Rijswijk er uit te halen. Raadsleden en wethouders dienen aanspreekbaar en toegankelijk te zijn (wethouders die bij de mensen zelf op huisbezoek komen). Inspraak op alle terreinen van het gemeentelijke beleid dient gemeengoed te zijn. Niet alleen in een vroegtijdig stadium in gesprek gaan met inwoners, maar ook het terugkoppelen van besluiten en de argumenten daarvoor. BVR belooft de komende 4 jaar frequent in de wijken van Rijswijk aanwezig te zijn. BVR verwacht met maximaal vier deeltijdwethouders (allen 80%) te kunnen volstaan.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. parttime wethouders;

. vaker wijken bezoeken, luisteren naar de inwoners;

. regelmatig in gesprek met inwoners (spreekuur);

. voor zware politieke beslissingen gebruik maken van volksraadplegingen;

. minder ambtenaren door ambtelijke samenwerking met omliggende gemeenten;

. geen fusie met één of meerdere gemeenten, max. 70.000 inwoners is een menselijke maat;

. asielzoekers plaatsen in de beschikbare asielzoekerscentra in plaats van appartementen;

. onderwerpen in de raad beter communiceren naar de inwoners;

. beperken van nevenfuncties voor bestuurders;

. geen peperdure onderzoeken meer.