BVR is een voorstander van een levendig en gevarieerd (sport)verenigingsleven. Het spreekt voor zich dat hierbij de gemeente een grotere rol heeft dan alleen maar aanmoedigingen. Indien het de gemeente werkelijk serieus is met het (sport)verenigingsleven moet actief worden meegedacht en meegewerkt aan activiteiten en accommodaties. Het vervangen van de Marimbahal behoort tot de mogelijkheden. De hal mag een onderdeel uitmaken van Rijswijk Buiten. Verder zijn sportactiviteiten in de wijken erg belangrijk. Sportverenigingen kunnen daarmee de brug naar de club verkleinen. Ook de bekende wijkorganisaties (SBOR, SBRM, VBS Steenvoorde Noord en Zuid) kunnen een wezenlijke bijdrage leveren. BVR ziet mogelijkheden tot het omvormen van sportaccommodaties tot buurthuis van de toekomst.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. sportverenigingen meer ruimte geven;

. wedstrijden teams op activiteitenagenda gemeente plaatsen;

. de Marimbahal door een grotere en betere hal vervangen (in Rijswijk Buiten);

. scholen en verenigingen dichter bij elkaar brengen;

. accommodaties verbeteren, waar mogelijk integreren in Brede School;

. dat wijk- en buurtverenigingen door de gemeente als serieus gesprekspartner worden gezien;

. sportaccommodaties omvormen tot buurthuis van de toekomst;

. sporten meer naar de wijken brengen;

. onderzoeken samenwerking tennisparken in landgoederenzone;

. het bowlingcentrum dient snel te worden herbouwd.