Jongeren en jongerenbeleid zijn voor BVR belangrijke items. Jongeren moeten serieus worden genomen en betrokken worden bij beleid. BVR pleit voor het invoeren van een jongerenoverleg. Maar bovenal dienen er voorzieningen te worden gerealiseerd voor de jongeren, met name om het jongerenbeleid succesvol vorm te geven. Hierbij wordt gedacht aan verbeteren of vernieuwen van speeltuintjes en grootschalige voor de (aller)jongsten, trapveldjes voor de iets oudere jeugd en voor de leeftijdsgroep daarboven een uitbreiding van het skatepark aan de Generaal Spoorlaan met een vrije graffitiplaats. Voorzieningen om met weinig overlast te kunnen verblijven in de buitenruimte. De komende tijd zet BVR met name in op een betere benutting van het Centrum voor Jeugd en Gezin, kinderopvangplaatsen, speelplaatsen, sportpleinen en jongerenhuisvesting.. Ook eigentijdse uitgaansgelegenheden voor de jeugd van Rijswijk (van frisfeesten tot discotheek) horen bij het voorzieningenniveau en zijn voor BVR inzet van beleid. Naast een aparte wethouder wijkveiligheid pleit BVR voor de nieuwe raadsperiode ook voor een aparte wethouder Jeugd. Om alle aspecten rondom jeugd integraal te kunnen vormgeven.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. betere benutting Centrum Jeugd en Gezin;

. opwaarderen speeltuinen (zoals Buvelio, Inter Amicos, Te Werve tuin, Penninglaan);

. eigentijdse uitgaansgelegenheden;

. beter aanduiden activiteiten voor jeugd en jongeren;

. een wethouder voor de jeugd;

. uitbreiding van het skatepark, o.a. met een legale graffitiwand;

. voldoende huisvesting voor jongeren;

. vrije graffitiplaats.