Zelfstandigheid voor de oudere inwoner is het uitgangspunt van het ouderenbeleid. Daarom zet BVR stevig in op levensloopbestendig woningen en op ondersteuning van zelfredzaamheid van ouderen. Door het ontwikkelen van voorzieningen die de kwaliteit van leven verbeteren zal Rijswijk nog completer gemaakt kunnen worden. BVR denkt hierbij o.a. fysieke voorzieningen zoals het verbeteren van parkeerplekken voor gehandicapten, volwaardige oversteekplaatsen waar dat nodig is, aangepaste speeltoestellen voor rolstoelafhankelijke kinderen alsmede een betere dienstverlening en het creëren van mogelijkheden om iedereen mee te laten doen in de maatschappij. BVR ziet mogelijkheden om bijstandsgerechtigden enkele uren in te zetten om bij ouderen op bezoek te gaan en kleine klusjes te doen.

 

. eenzaamheid verdringen door bezoek van mensen zonder werk;

. minder geld naar managers, meer naar zorgverleners;

. bewoners van zorginstellingen het beter krijgen dan gevangenen;

. mensen die zorg nodig hebben niet als nummer worden behandeld;

. dat kwaliteit in de zorg gaat boven prijs;

. terugdringen wachtlijsten in zorg- en verpleeghuizen;

. nabestaandenzorg voor ouderen;

. een speciaal ouderenloket;

. EHBO post, nacht- en weekendarts in eigen gemeente;

. budget voor minder validen (gehandicapten) verhogen;

. bewegingsruimte buiten verbeteren, zoals verbeteren oversteekplaatsen;

. minder validen in rolstoel of scootmobiel moeten probleemloos kunnen rondtoeren.