In de afgelopen jaren is Rijswijk – ondanks de noodzakelijke bezuinigingen – een financieel gezonde gemeente gebleven. Er zijn risico’s. zoals mogelijk toekomstige tegenvallende verkopen van gronden in Rijswijk Zuid en Eikelenburg. Ook de crisis kan de gemeente door tegenvallende bijdragen vanuit het rijk tot verdere bezuinigingen dwingen. Het spreekt voor zich dat we de gemeente graag financieel gezond houden. Het streven is om de tarieven en belastingen niet te verhogen, dan wel kostendekkend te houden. De afvaltarieven van Avalex mogen niet worden beïnvloed door de megaverliezen uit het verleden.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. geen verhoging OZB;

. onzinnige subsidies afschaffen;

. verlagen rioolrecht en afvalstoffenheffing;

. gratis parkeervergunningen;

. parkeertarief per minuut rekenen (in plaats van per half uur o.a. bij Q-Park);

. invoeren 1 uur vrij parkeren in winkelgebieden.

. een sluitende (meerjaren)begroting;

. toewerken naar een algemene reserve van 20 miljoen euro;

. schuldenlast van de gemeente verkleinen.