Door een falend rijksbeleid is de politiezorg en het veiligheidsbeleid op een te laag peil beland. Hierdoor wordt het belangrijker om als lokale overheid actief bezig te zijn met het vormgeven van een veiligheidsbeleid. Situaties zoals recent bij Bally’s dienen te worden voorkomen. Met het sluiten van een onderneming voorkom je geen (nieuwe) wandaden. BVR bepleit daarin zowel preventieve als repressieve maatregelen. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn een totaalaanpak van enge plekken, stimuleren van wijkbeveiligers en de inzet van een gebiedsgerichte aanpak (wijkcommando’s). Bij repressieve maatregelen denkt BVR aan  een actief ‘lik op stuk’ beleid en een afbouw van de huidige gedoogcultuur. BVR pleit voor het een wethouder Wijkveiligheid. Hierdoor blijft het mogelijk dat een politiek verantwoordelijke door alle portefeuilles heen de veiligheidsaspecten aanstuurt. Om de bovenstaande voorstellen die de veiligheid bevorderen te financieren, stelt BVR voor in de komende jaren extra geld in de gemeentelijke begroting vrij te maken: oplopend van 50.000 Euro in 2014 naar 250.000 Euro in 2017.

Beter voor Rijswijk wil:

. de bezem halen door het woud aan regels en vergunningen;

. geld vrijmaken voor het bevorderen van veiligheid (enge plekken aanpakken);

. het politiebureau 7 uur beschikbaar voor aangiften;

. dat Rijswijk de veiligste gemeente van het land wordt (mede door stadscommando’s);

. een hardere aanpak van straatterroristen;

. drank- en drugsmisbruik hard aanpakken, zorg bieden op vaste plek;

. omgeving NS-Station mag geen plek zijn voor openlijk gebruik en verhandelen drugs;

. cameratoezicht waar dat noodzakelijk is (In de Bogaard, De Schilp, Oud Rijswijk);

. geen graffiti buiten daarvoor aan te wijzen plaatsen;

. preventief fouilleren op wapens;

. arrangement horeca herzien (ondernemers pas straffen na herhaling calamiteiten);

. aanpak dierenbeulen.