Het beheer van de stad blijft voor BVR de hoogste prioriteit hebben. Opvallend is dat de afgelopen jaren de rommel op de straten fors is toegenomen. De komende jaren dient het kwaliteitsniveau van het beheer een impuls te krijgen. De herstructurering van bestaande wijken (Te Werve, Muziekbuurt en Stationsbuurt) dient voltooid te worden. Rijswijk Buiten dient een parel van de stad te worden waar geen megatorens gewenst zijn. De oude stadhuislocatie aan de Generaal Spoorlaan mag een andere functie krijgen. BVR vindt evenals vele Rijswijkers dat het gebouw – zoveel als mogelijk – in de huidige staat voor Rijswijk behouden dient te blijven. Onderzocht moet worden of de raadszaal en trouwzalen weer kunnen worden gebruikt.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. behoud van historische waarden (stadhuis behouden, geen moskee);

. schone en gezellige wijken en winkelgebieden;

. meer uitkeringsgerechtigden inzetten voor onderhoud openbare ruimte;

. bomen vervangen op plaatsen waar het nodig is (herplantplicht);

. geen megatorens in Oud Rijswijk;

. in heel Rijswijk versneld invoeren ondergrondse vuilcontainers;

. hangplekken jongeren alleen onder toezicht;

. nieuwbouw dierenasiel;

. extra (huftervrije) vuilnisbakken in de buitenruimte (o.a. voor hondenpoep);

. het voormalige gemeentehuis aan de Generaal Spoorlaan herbestemmen (niet slopen);

. een beperkt budget om graffiti in de openbare ruimte te verwijderen;

. een kauwgumvrije gemeente.