Rijswijk is de snelst groeiende stad van Nederland. Binnen 10 jaar wonen er ruim 65.000 inwoners. In de landgoederenzone is – op een enkel te ontwikkelen landgoed met uitbreiding van het groen – geen woningbouw gewenst. Voor een goede verkeerskundige doorstroming op de doorgaande wegen pleit BVR voor aanleg van rotondes. Voor de ontsluiting van Den Haag zet BVR in op goed overleg met alle betrokken partijen om te komen tot het realiseren van een volwaardige tunnel die aansluit op de A4 (Beatrixlaan). Brommers horen thuis op de straat. De oude rechthoekige fietsborden dienen door de ronde worden vervangen, zodat het gedogen van snorfietsen wordt gelegaliseerd.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. uitbreiding landgoederenzone op TEDO locatie met beperkte bebouwing;

. herontwikkeling van Muziekbuurt, Te Werve en Stationslocatie versnellen;

. tunnel onder de Beatrixlaan;

. fietsroutes verbeteren;

. oude stadhuis voor raadsvergaderingen en trouwen in ere herstellen;

. rotondes in plaats van verkeersregelinstallaties;

. verwijderen “overkill” aan verkeersborden;

. mogelijkheid onderzoeken voor terugkeer pontje “Heen en weer”;