De vernieuwing van het verouderde kantorenpark en bedrijfsterrein (Plaspoelpolder) heeft een hoge prioriteit. Hierdoor blijft het mogelijk om uitbreiding van werkgelegenheid binnen Rijswijk te realiseren. Bedrijfsterreinen alleen zijn niet genoeg voor een succesvol werkgelegenheidsbeleid. Een stimulerende aanpak van de lokale overheid door middel van een activeringsbeleid is net zo belangrijk. Voor mensen voor wie de arbeidsmarkt onhaalbaar is, dient ingezet te worden op sociale activering.

 

De PlasPoelPolder dient verder te worden uitgebreid met kleinere zaken. Het gebied dient te worden aangevuld met voldoende horeca (bijvoorbeeld fastfoodketen) en vormen van ontspanning (bijvoorbeeld sportruime of speelhal).

 

In de Bogaard en Oud Rijswijk dienen extra aandacht te krijgen. De leegstand moet worden tegengegaan. Mogelijkheden zijn te vinden in het tijdelijk veranderen van de bestemming door daar waar mogelijk extra horeca te realiseren. Ook moeten kansen worden geboden voor vernieuwing van het aanbod. Internetverkoop dwingt bestaande ondernemers tot aanpassing van hun zaken. Zaken die op internet actief zijn dienen de kans te krijgen hun aanbod in winkels te presenteren.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. een vast en herkenbaar aanspreekpunt voor ondernemers in het gemeentehuis;

. bijstandsgerechtigden activeren (huishoudelijke hulp, opruimen rommel);

. Rijswijkse ondernemingen voorrang bij aanbestedingen;

. meer reclame voor “werkstad” Rijswijk;

. schone, gezellige en veilige werkomgeving;

. beperkt winkelaanbod in Plaspoelpolder;

. een fast food restaurant langs de A4;

. voldoende horeca nabij de schouwburg

. pizzeria Casanova dient een 2e kans te krijgen tot aankoop grond (wel nieuwbouw).