De vele actieve vrijwilligers in onze stad zijn voor BVR van onschatbare waarde. Zij zijn de smeerolie van de samenleving. Ondersteunen en begeleiden van wijkgroepen, bewonersgroepen, culturele en sportverenigingen blijft daarom voor BVR een belangrijk uitgangspunt. Een bruisend cultureel leven is een onderdeel van een leefbare stad. Zowel kleinschalige activiteiten als grote voorzieningen dragen daartoe bij. De komende jaren dient een verdere uitbouw van culturele activiteiten plaats te vinden. Het strandwalfestival kan daar een positieve bijdrage aan leveren. Herfstpop moet weer terugkomen in de vertrouwde vorm. Recreatieve voorzieningen moeten aan Rijswijk worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn uitbreiding van het fietspadennetwerk, verbeteren van de grootschalige speelvoorzieningen (zoals Buvelio, Inter Amicos, Te Werve tuin) voor de jeugd. Nut en noodzaak van één welzijnsinstelling (Welzijn Rijswijk)  dient te worden onderzocht. BVR ziet voor Don Bosco een belangrijke rol weggelegd.

 

Beter voor Rijswijk wil:

. spreiden activiteiten over Sport & Evenementen, Don Bosco en Welzijn Rijswijk;

. Herfstpop terug op oude locatie;

. betere ondersteuning bewonersgroepen, culturele- en sportverenigingen;

. alle activiteiten in centrale agenda opnemen en tonen;

. uitbreiden en verbeteren fietspadennetwerk;

. minder externe inhuur voor Strandwalfestival;

. activiteiten Strandwalfestival meer spreiden over de 3 dagen.

. beperken multiculturele activiteiten.

. Sinterklaasintocht naar de haven verplaatsen;

. wijken stimuleren meer buurtactiviteiten te organiseren;

. Avondje Strijp een uur langer;