Geachte inwoner van Rijswijk,

Beter voor Rijswijk (BVR) is de nieuwe lokale politieke partij die onafhankelijk van de landelijke politiek het welzijn van alle ingezetenen van Rijswijk wil bevorderen en hun belangen wil behartigen. Op 19 Maart 2014 werden vijf raadsleden gekozen die  verbonden zijn door ÉÉN principe: bekijk de situatie in Rijswijk door een objectieve bril, zonder daarbij de belangen van een bepaalde inwonersgroep als uitgangspunt te nemen.

BVR zal nooit iedereen tevreden kunnen stellen, er zijn altijd tegengestelde belangen. Ook BVR moet keuzes maken, maar BVR maakt deze keuze niet in termen van links of rechts, rijk of arm, jong of oud, maar stelt ‘de inwoner’ van Rijswijk centraal. Wij vinden dat de gemeenteraad de situatie in Rijswijk objectief en onafhankelijk moet beoordelen.

Het is ook daarom dat het verkiezingsprogramma van BVR wordt opgesteld na vele gesprekken met bedrijven,  organisaties, bewoners en besturen van verenigingen. Deze zogenaamde maatschappelijke agendering komt er op neer dat vertegenwoordigers van BVR met name heel veel hebben beluisterd van wat deze belangrijke groeperingen in Rijswijk voor wensen hebben voor de toekomst. Tot onze vreugde kunnen we constateren dat veel van deze wensen in lijn liggen met waar BVR voor staat en gaat.

BVR is opgericht in 2013 door een aantal actieve mensen die zijn opgegroeid in Rijswijk. De gemeenteraadsverkiezingen van 2010 maakte al duidelijk dat er behoefte was aan een nieuwe, verfrissende, onafhankelijke visie op Rijswijk. Met de huidige crisis en het negeren van geluiden uit de omgeving door het huidige college is een frisse wind in Rijswijk welkom. BVR streeft ernaar bij de verkiezingen in 2018 de grootste partij van Rijswijk te worden.

Het is onmogelijk om in het verkiezingsprogramma aan alle aspecten van het gemeentebeleid aandacht te besteden. Dit houdt niet in dat BVR daar geen mening over heeft. Van belang voor u, als kiezer, zijn met name enkele prioriteiten van BVR. Wij presenteren deze prioriteiten in 12 hoofdstukken ingebed in een duidelijke lange termijnvisie op Rijswijk.

Aan u de keus of u met BVR de toekomst in Rijswijk tegemoet wilt treden. Wij zullen voor deze toekomst keihard werken.

Hoogachtend,

Ed Braam
Fractievoorzitter
Beter voor Rijswijk