Zelfstandigheid voor de oudere inwoner is het uitgangspunt van het ouderenbeleid. Daarom maakt BVR zich sterk voor voldoende seniorenwoningen. Het aanpassen van woningen waar mogelijk en het onderzoeken tot ombouwen van leegkomende verzorgingshuizen tot groepswoningen voor ouderen. Door het ontwikkelen van voorzieningen die de kwaliteit van leven verbeteren zal Rijswijk nog completer gemaakt kunnen worden. Rijswijkers moeten uitwijken naar de huisartsenpost gelegen in Den Haag en Delft. BVR ziet graag een huisartsenpost in Rijswijk komen welke een 24-uurs functie heeft.

Daar waar andere gemeenten Rijswijk zijn voorgegaan, wil BVR een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om 65-plussers gratis met de bus en tram te kunnen laten reizen. Andere voorzieningen waar BVR zich de komende periode hard voor wil maken zijn voornamelijk fysieke voorzieningen zoals het verbeteren van parkeerplekken voor gehandicapten, volwaardige oversteekplaatsen waar nodig (stoplichten met geluid), aangepaste speeltoestellen voor rolstoelafhankelijke kinderen, meer AED’s met een 24-uurs beschikbaarheid, betere dienstverlening en het creëren van mogelijkheden om iedereen mee te laten doen in de maatschappij. BVR ziet tevens mogelijkheden om jong en oud beter met elkaar te verbinden. Dit kan simpelweg worden ingezet vanuit verschillende projecten. De Thuiszorg is uitgemolken, dit moet wat BVR betreft al dan niet tegen een kleine vergoeding terug naar fatsoenlijk niveau.

Beter voor Rijswijk wil:

 • 24-uurs huisartsenpost in Rijswijk;
 • Onderzoek 65+ gratis met OV;
 • AED’s in Rijswijk met 24-uurs beschikbaarheid;
 • Betere verbindingen tussen jong en oud;
 • Gezondheidscheck voor ouderen herinvoeren;
 • Omscholing of bijscholing aanbieden aan bijstandsgerechtigde die willen werken in de ouderenzorg;
 • Bewoners van zorginstellingen het beter krijgen dan gevangenen;
 • Terugdringen wachtlijsten in zorg- en verpleeghuizen;
 • Nabestaandenzorg voor ouderen;
 • Budget voor minder validen (gehandicapten) verhogen;
 • Buitenruimte buiten verbeteren, zoals het verbeteren van oversteekplaatsen;
 • Minder validen in een rolstoel of scootmobiel moeten probleemloos kunnen rondtoeren;
 • Thuiszorg terug op fatsoenlijk niveau, de kwaliteit van zorg gaat boven de prijs.
 • Hondenbelasting afschaffen (gelijkstellen met het houden van katten en paarden);
 • Herziening losloopgebieden & gebieden met aanlijnplicht;
 • Creëren van afgeschermde uitlaatgebieden voorzien van zandkuilen, klimrekken, poepzakjes en -afvalbakken;
 • Meer toezicht en handhaving op opruimplicht. Plaatsen van meer hondenpoep bakken.
 • Acties chippen en registreren van honden en katten, ook speciale regeling voor minima;
 • Oevers / hoge walkanten voorzien van ‘faunatrappen’ ter bescherming van o.a. (jonge) eenden, ganzen, egels en kikkers;
 • Uitbreiding dierenpolitie en verordening voor dierenverwaarlozing en -mishandeling;
 • Overlast van dieren bij afvalcontainers (meeuwen, duiven, ratten) tegengaan door integrale inpak container- en zwerfafval;
 • Lokaal alarm-/meldnummer en speciale app voor melden van dierenmishandeling;
 • Gemeentelijke webpagina opzetten met relevante onderwerpen en vragen;
 • BPRC (in de volksmond ‘apenhel’ genoemd) moet direct sluiten zodra alternatieven beschikbaar zijn. Het grote aantal apen direct halveren en opvang in meer natuurlijke omgeving (bv. afgeschermde delen natuurparken);
 • Optreden tegen bijtincidenten agressieve honden conform landelijk beleid.