BVR heeft zich sinds 2014 sterk gemaakt voor een integraal dierenwelzijnsbeleid. En met succes: in 2017 is een nieuw beleid tot stand gekomen. Een versnipperd beleid over het welzijn van dieren behoort nu tot het verleden.

Dieren zijn onlosmakelijk verbonden met het leven in de stad. Ze zijn gezelschap in huis, ze leven in het wild, in groengebieden, in het water, verblijven in kinderboerderijen en (helaas ook) in dierenasiels. Dierenasiel ’t Julialaantje heeft te lang aan de noodbel moeten trekken. Er was een tekort aan financiële middelen voor de noodzakelijke renovatie.

BVR heeft, samen met een grote groep vrijwilligers, zich ingespannen voor het behoud en renovatie van het dierenasiel en met succes! Het is belangrijk dat dieren en mensen zo prettig mogelijk naast elkaar kunnen leven en het welzijn van zowel dier als mens beschermd wordt. Bewustwording, voorlichting en educatie zijn daarbij onmisbare pijlers. Dierenmishandeling en verwaarlozing moeten keihard aangepakt worden. Meer dierenpolitie is daarvoor hard nodig. Ook moet de inzet van dieren voor vermaak bij evenementen steeds kritisch beoordeeld worden (of verbieden als dat wettelijk mogelijk gemaakt wordt). Stimuleer voorlichting en acties voor het chippen en registreren van honden en katten voor een snelle hereniging met de eigenaar. Dit draagt ook bij aan minder opvang door dierenambulances en dierenasiels.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Hondenbelasting afschaffen (gelijkstellen met het houden van katten en paarden);
 • Herziening losloopgebieden & gebieden met aanlijnplicht;
 • Creëren van afgeschermde uitlaatgebieden voorzien van zandkuilen, klimrekken, poepzakjes en -afvalbakken;
 • Meer toezicht en handhaving op opruimplicht. Plaatsen van meer hondenpoep bakken.
 • Acties chippen en registreren van honden en katten, ook speciale regeling voor minima;
 • Oevers / hoge walkanten voorzien van ‘faunatrappen’ ter bescherming van o.a. (jonge) eenden, ganzen, egels en kikkers;
 • Uitbreiding dierenpolitie en verordening voor dierenverwaarlozing en -mishandeling;
 • Overlast van dieren bij afvalcontainers (meeuwen, duiven, ratten) tegengaan door integrale inpak container- en zwerfafval;
 • Lokaal alarm-/meldnummer en speciale app voor melden van dierenmishandeling;
 • Gemeentelijke webpagina opzetten met relevante onderwerpen en vragen;
 • BPRC (in de volksmond ‘apenhel’ genoemd) moet direct sluiten zodra alternatieven beschikbaar zijn. Het grote aantal apen direct halveren en opvang in meer natuurlijke omgeving (bv. afgeschermde delen natuurparken);
 • Optreden tegen bijtincidenten agressieve honden conform landelijk beleid.