Rijswijk is een van de snelst groeiende gemeentes van Nederland. BVR wil, net als de meeste Rijswijkers, het goede van een grote stad maar met behoud van het dorpse en groene karakter. Dat vraagt om een bestuur dat luistert naar de inwoners, toegankelijk is en middenin de samenleving staat.

Transparantie, openheid in zaken en integriteit horen bij goed bestuur. Op initiatief van BVR is het subsidie- en declaratieregister openbaar gemaakt. Alleen organisaties die binding met Rijswijk hebben, mogen in aanmerking komen voor subsidie. Ruim 90% van de subsidies gaan naar de grote (welzijns)organisaties in Rijswijk. BVR vindt dat een groter deel onder de kleinere verenigingen en organisaties kans moet krijgen hetzelfde soort activiteiten uit te voeren (Don Bosco, Museum Bevolkingsregister).

BVR wil scherp toezien dat subsidies voldoen aan vooraf gemaakte afspraken en doelen. BVR wil dat de gemeentefinanci├źn gezond zijn en blijven. Belastingen en tarieven dienen kostendekkend te zijn. Eventuele ‘winst’ dient terug te vloeien naar de inwoners of leiden tot belastingverlaging, zoals parkeerbelastingen. Een deel van de parkeerinkomsten

Beter voor Rijswijk wil:

 • (Kandidaat) raadsleden die een goede afspiegeling vormen van de Rijswijkers (diversiteit in leeftijd, geslacht, achtergrond en opleiding);
 • Meer bezoeken van wijken, bewonerscommissies, winkels en bedrijven;
 • Spreekuur houden voor inwoners en ondernemers;
 • Herzien (herijken) van subsidiebeleid en streng toezien op naleving doelstellingen.
 • Subsidies alleen verstrekken indien binding met Rijswijk (schrappen subsidies zoals aan Gouds Verzetsmuseum);
 • Voor ingrijpende politieke beslissingen gebruik maken van volksraadplegingen;
 • VOG voor vrijwilligers van non-profit instellingen kosteloos verstrekken;
 • Vrijstelling leges voor activiteiten van en voor non-profit organisaties;
 • Dure externe inhuur en onderzoeken zoveel mogelijk beperken, tenzij voor specifieke expertises;
 • Minder ambtenaren in loondienst door meer ambtelijke samenwerking met andere gemeenten. Verjonging van ambtenaren en streven naar multi-inzetbaarheid ambtenaren;
 • Geen fusie met gemeenten, behoud van Rijswijkse identiteit;
 • Geen verhoging van OZB;
 • Gratis parkeren bij In de Bogaard door reservering deel parkeerinkomsten.