Blijvende bezuinigingen door Rijksbeleid dringen door tot de lokale gemeenschap: de veiligheid, zorg en leefbaarheid is er voelbaar op achteruitgegaan. Weggeefwinkels en voedselbanken breiden zich uit, kwetsbare groepen krijgen steeds minder zorg, onveilige situaties door agressiviteit en criminaliteit en er is nog teveel rondslingerend afval.

Met het sluiten van een onderneming voorkom je geen (nieuwe) wandaden. BvR bepleit daarin zowel preventieve als repressieve maatregelen. Preventieve maatregelen zijn bijvoorbeeld een totaalaanpak van ‘enge’ plekken, stimuleren van wijkbeveiligers en de inzet van een gebiedsgerichte aanpak. Bij repressieve maatregelen denkt BvR aan een actief ‘lik op stuk’ beleid en een afbouw van de huidige gedoogcultuur.

Veiligheid is momenteel onderdeel van de portefeuille van de burgemeester. BvR pleit voor een wethouder Wijkveiligheid. Hierdoor blijft het mogelijk dat een politiek verantwoordelijke door alle portefeuilles heen, de veiligheidsaspecten aanstuurt. Om de hier genoemde voorstellen die de veiligheid bevorderen te financieren, stelt BvR voor in de komende jaren extra geld in de gemeentelijke begroting vrij te maken.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Cameratoezicht op strategische ‘enge’ plekken;
 • Het politiebureau 7 dagen beschikbaar voor aangiften;
 • Donkere plekken voorkomen door meer straatverlichting (o.a. stationsgebied) en
  defecte straatverlichting sneller verhelpen;
 • Risicovolle evenementen (door)melden naar gemeente en politie;
 • Drank- en drugsmisbruik hard aanpakken, zorg bieden op vaste plek;
 • Geen graffiti buiten daarvoor aan te wijzen plaatsen;
 • Arrangement horeca herzien (ondernemers pas straffen na herhaling calamiteiten);
 • Uitbreiding dierenpolitie en verordening voor dierenverwaarlozing en -mishandeling;
 • Versterking handhavingsteam met vrijwilligers (evt. met behoud uitkering);
 • Herinrichting verkeersonveilige Geestbrugweg;
 • Veilige oversteek bij Schouwburg en Steenvoorde;
 • Sluiting AZC direct na overeenkomst.