Rijswijk is de snelst groeiende stad van Nederland. Binnen 10 jaar wonen er ruim 65.000 inwoners. In de landgoederenzone is – op een enkel te ontwikkelen landgoed met uitbreiding van het groen – geen woningbouw gewenst. Voor een goede verkeerskundige doorstroming op de doorgaande wegen pleit BVR voor aanleg van rotondes. Voor de ontsluiting van Den Haag zet BVR in op goed overleg met alle betrokken partijen om te komen tot het realiseren van een volwaardige tunnel die aansluit op de A4 (Beatrixlaan). Brommers behoren niet op het fietspad. Daarop dient handhavend te worden opgetreden. BVR pleit voor meer aandacht binnen de Metropoolregio, ook als het gaat om de tramverbindingen in Rijswijk. Een voorbeeld is een verbinding vanaf Wateringseveld tot het centrum van Delft, langs Rijswijk Buiten en het Reinier de Graaff ziekenhuis.

Oud-Rijswijk moet leefbaar blijven en verdiend meer aandacht als aantrekkelijk winkelgebied. Dit kan gerealiseerd worden door Oud Rijswijk autoluw te maken, een wandelpromenade, dat maakt het een aantrekkelijk centrum om te komen. Dat is goed voor zowel de middenstand als de burgers. Ook het historische aspect kan meer benadrukt worden. BVR ziet mogelijkheden om Rijswijks Wilhelminalantaarn een prominente plaats te geven in Oud Rijswijk (een voorbeeld van Rijswijkse parels in de spotlights). Er kunnen meer plekken gerealiseerd worden waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De zaterdagmarkt van Oud Rijswijk mag van BVR worden uitgebreid naar het pleintje bij de Tollensstraat.

BVR vindt dat, evenals vele Rijswijkers, het oude stadhuisgebouw aan de Generaal Spoorlaan, behouden moet blijven. Het gebouw moet dan wel geschikt worden gemaakt voor verschillende functies. De raadszaal en trouwzalen moeten kunnen worden gebruikt. BVR voorziet een toenemende parkeerdruk als het oude stadhuis weer in gebruik genomen gaat worden. Om parkeeroverlast voor omwonenden te voorkomen, dient er een nieuwe parkeergarage onder de naastgelegen vijver te worden gerealiseerd.

Waar de landelijke partijen ons al jaren veiligheid beloven zijn er in Rijswijk de afgelopen jaren door diezelfde partijen voornamelijk parkeerwachters aangesteld. Deze parkeerwachters kloppen, in de fors uitgebreide parkeerzones, flink wat geld uit de zakken van de hardwerkende Rijswijkers. Daardoor verdwijnt de belofte “uw auto is geen melkkoe” van de VVD onmiddellijk. BVR is echter van mening dat parkeertarieven en zones niet eindeloos verhoogd of uitgebreid kunnen worden. Als parkeertarieven te hoog zijn, blijft een deel van het winkelend publiek weg. Dat is zowel voor de ondernemer als voor de gemeente een onwenselijke situatie. BVR pleit voor een vereenvoudiging van de huidige parkeerregeling, minder zones, betaald parkeren van alle gebieden gelijk maken, een vergunning voor heel Rijswijk en de eerste twee uur gratis parkeren in de betaalde zones voor bezoek.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Ondergrondse garage Huis van de Stad;
 • Oud-Rijswijk autoluw maken
 • Zaterdagmarkt van Oud Rijswijk uitbreiden naar Tollenstraat;
 • Een betaalbare parkeervergunning voor heel Rijswijk;
 • Vereenvoudiging van het huidige parkeerbeleid;
 • Rijswijkse parels in de spotlights; (bijvoorbeeld Wilhelminalantaarn een prominente plaats geven in Oud Rijswijk);
 • Aandacht bij de Metropoolregio voor uitbreiding tramverbinding in Rijswijk;
 • Verlagen van de parkeertarieven in In de Bogaard;
 • Uitbreiding landgoederenzone;
 • Herontwikkeling van Muziekbuurt, Te Werve en stationslocatie versnellen;
 • Tunnel onder de Beatrixlaan;
 • Fietsroutes verbeteren (o.a. de Rembrandtkade);
 • Rotondes in plaats van verkeersregelinstallaties;
 • Verwijderen “overkill” aan verkeersborden;
 • Budgethotel in Plaspoelpolder met maximaal 2 sterren;
 • Haven van Rijswijk een nieuwe naam geven: Koning Willem Alexanderhaven;
 • Markt van het evenementenplein In de Bogaard terug naar de Margrietsingel.