Rijswijk heeft veel te bieden: het heeft een ideale ligging voor bedrijven en kantoren, een groeiend woonklimaat, veel groen, een diversiteit aan (sport)verenigingen en cultuur-activiteiten, (wijk)winkelcentra, horeca, leisure & entertainment.

De afgelopen jaren zien we steeds meer ondernemers vertrekken uit Rijswijk (o.a. Shell, Ziggo, meer leegstand In de Bogaard). BVR vindt dat er een duidelijke focus moet komen op het aantrekken en behouden van bedrijven en detailhandel om de werkgelegenheid te bevorderen en de concurrentie in omliggende gemeenten het hoofd te bieden. Leegstand in winkelcentra en bedrijventerreinen zijn funest voor een stad en het trekt onveilige en ongewenste situaties aan.

Vastgoedeigenaren in winkel- en bedrijvengebieden dienen met een ‘leegstandverordening’ gestimuleerd te worden leegstand zoveel mogelijk te voorkomen. Lege winkeletalages kunnen tijdelijk opgevuld worden met webwinkels, outlet stores of het tijdelijk beschikbaar stellen aan startende ondernemers. BVR wil dat parkeervoorzieningen bij In de Bogaard de eerste 2 uur gratis gemaakt worden, zodat het winkelcentrum weer aantrekkelijk wordt voor zowel consumenten als ondernemers. BVR vindt dat het vergunningenbeleid voor ondernemers en horeca ten alle tijden binnen de gestelde termijnen dienen te worden afgehandeld. Ambtenaren dienen gestimuleerd te worden om meer vraaggericht te werken: geen ‘nee, tenzij’ maar het ‘ja, mits’ principe.

Oud-Rijswijk heeft potentie om nog meer als verblijfsgebied ontwikkeld te worden. Bijvoorbeeld door de entree aan de Herenstraat prominenter te maken, de Wilhelmina lantaarnpaal te plaatsen op het Ruysdaelplein, meer (specialistische) winkels en het gebied autoluw maken door bijvoorbeeld de aanleg van een of meerdere parkeergarages.

Innovatie en citymarketing worden nog maar weinig toegepast in Rijswijk. BVR ziet net als Belangen Bedrijven Rijswijk (BBR), veel kansen om Rijswijk meer op de (ondernemers)kaart te zetten. Zoals een samenwerking met TU Delft en innoverende ondernemers. De ‘parels’ van Rijswijk (Octrooibureau, Landgoederenzone, Historisch centrum, Schouwburg) meer promoten in samenwerking met andere gemeenten.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Ontmoedigingsbeleid leegstand voor vastgoedeigenaren door ‘Leegstandverordening’;
 • Vergunningbeleid verbeteren en versnellen voor ondernemers;
 • Rijswijkse ondernemingen actief betrekken bij lokale aanbestedingen;
 • Aanleg directe treinverbinding met Amsterdam;
 • Verstevigen relaties met lokale ondernemers(verenigingen) zoals BBR;
 • Voldoende horeca nabij de Rijswijkse Schouwburg;
 • Pizzeria Casanova dient behouden te blijven: kans voor aankoop grond (nieuwbouw);
 • Openingstijden eetgelegenheden vrijgeven;
 • Meer openbare toiletten in winkelcentra;
 • Aantrekken van publiekstrekkers zoals een bioscoop;
 • Onderzoek gratis OV voor 65+ en/of ooievaarspas.