Het ondersteunen en begeleiden van wijkgroepen, bewonersgroepen, culturele en sportverenigingen blijft voor BvR een belangrijk uitgangspunt. Een bruisend cultureel leven is een onderdeel van een leefbare stad. Zowel kleinschalige activiteiten als grote voorzieningen dragen daartoe bij. De komende jaren dient een verdere uitbouw van culturele activiteiten plaats te vinden. BvR is van mening dat er onderzocht moet worden of Rijswijk klaar is voor iets nieuws. Een evenement waarin elementen van het oude Herfstpop, het huidige strandwalfestival en nieuw ideeën worden samengevoegd tot iets nieuws.

Recreatieve voorzieningen moeten aan Rijswijk worden toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn uitbreiding van het fietspadennetwerk, verbeteren van de grootschalige speelvoorzieningen (zoals Buvelio, Inter Amicos, de Eekhoorn) voor de jeugd, een klimbos voor de jeugd en een bioscoop of Musicon. De toegankelijkheid van culturele of recreatieve voorzieningen moeten ook begaanbaar zijn voor minder valide mensen. Het welzijnswerk dient wat BvR betreft verspreid te worden over meerdere partijen. Naast Welzijn Rijswijk ziet BvR een belangrijke rol weggelegd voor Don Bosco. Daarnaast moeten de subsidies opnieuw onder de loep. BvR wil geen subsidies meer verstrekken aan organisaties buiten Rijswijk.

Beter voor Rijswijk wil:

 • Een nieuw evenement waarin elementen zitten van het oude Herfstpop, het huidige Strandwalfestival en nieuwe ideeën;
 • Betere ondersteuning bewonersgroepen, culturele- en sportverenigingen;
 • Versoepeling en versnellen verstrekken van vergunningen m.b.t. activiteiten;
 • Alle activiteiten in centrale agenda opnemen en tonen (groot evenementenbord);
 • Subsidies opnieuw bekijken en geen subsidie meer naar organisaties buiten Rijswijk;
 • Museum Rijswijk en eventuele andere organisaties betrekken bij Rijswijkse schoolprojecten;
 • Uitbreiden en verbeteren fietspadennetwerk;
 • Bioscoop & Musicon;
 • Klimbos in het Wilhelminapark of Elsenburgerbos;
 • Sinterklaasintocht terug naar de haven verplaatsen;
 • Wijken stimuleren meer buurtactiviteiten te organiseren; (zoals avondje Strijp, het Sionsfeest in Rijswijk Buiten);
 • Spreiden activiteiten over Sport & Evenementen, Don Bosco en Welzijn Rijswijk;
 • Een speeltuin met toezicht in Rijswijk Buiten.