Een 24-uurs huisartsenpost (HAP) in Rijswijk kan volgens lijsttrekker Ed Braam een forse besparing in de zorg opleveren.

De spoedeisende hulp (SEH) zit op drie locaties, in het HMC Westeinde ziekenhuis, Bronovo en in het Hagaziekenhuis aan de Leyweg. In 2016 kwamen bij Westeinde en Leyweg bijna 50.000 mensen. Ruim de helft van hen werd doorverwezen naar de HAP. Dat betekent een flinke ontlasting van de spoedeisende hulpposten en dus een kostenbesparing. In de twee jaren ervoor is volgens MENZIS ruim zes miljoen bespaard.

Klachten waarmee mensen zich melden bij de spoedeisende hulp, maar die de huisarts in de regel prima af kan handelen, zijn met name snij- en scheurwonden maar bijvoorbeeld ook buikpijn of blaasontsteking.

Lijsttrekker Ed Braam (Beter voor Rijswijk): “Deze cijfers tonen onomstotelijk aan dat het HAP-netwerk moet worden uitgebreid, zodat een onnodige tocht naar de dure spoedeisende hulp wordt voorkomen. Volgens insiders kan bijna 80% van de avond en nachtbezoeken in een 24 uurs dokterspost worden geholpen. Een investering in een Rijswijkse 24 uurs huisartsenpost is vooral voor de ouderen en hulpbehoevenden een must. Uiteindelijk besparen we miljoenen op de toch al dure zorg. We rekenen erop dat de forse steun die Beter voor Rijswijk krijgt straks doorklinkt bij de verzekeraars”.