Ger Kruger

Fractievoorzitter & raadslid
Lijst 1 – Nr 3

Ger Kruger
Fractievoorzitter & raadslid
Lijst 1 – Nr 3

Ik ben Ger Kruger. Ben geen geboren maar wel getogen Rijswijker. Vanaf 1974 woon ik in deze prachtige stad en heb veel ontwikkelingen meegemaakt zoals grootschalige woningbouw voor iedereen.
Sinds 1996 ben ik gemeenteraadslid, met een tussentijdse onderbreking van acht jaar. Ik mag mij nu, met mijn leeftijd van 70 jaar rekenen bij de senioren in Rijswijk en kan, als oudste gemeenteraadslid, vertellen over de eenzaamheid in Rijswijk van vele ouderen.
Sommigen hebben geen familieleden die de mantelzorg op zich nemen. Dit maakt vooral oudere Rijswijkers eenzaam. Met velen heb ik de afgelopen jaren gesproken. Hier ligt nog heel veel werk te doen zoals het beschikbaar stellen van huiskamer projecten in eigen omgeving waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten, krantje of boek lezen, koffie drinken of gewoon bezoek kunnen ontvangen.
Dit moet prioriteit krijgen in de komende raadsperiode 2022 – 2026. Daarom is het van zeer groot belang dat veel Rijswijkers stemmen op Beter voor Rijswijk. Larissa Bentvelzen, de wethouders kandidaat zal haar ambities voor deze groep zeker uitvoeren.

Ervaring, biografie & doel

Fractievoorzitter & raadslid Ger Kruger

Ervaring

Mijn naam is Ger Kruger, fractievoorzitter van Beter voor Rijswijk. Met 68 jaar het oudste, en langst zittende raadslid van de Rijswijkse gemeenteraad. Ik woon al, met mijn vrouw bijna 47 jaar in het mooie Rijswijk. Mijn kinderen zijn hier groot gebracht en hebben hier op school gezeten. Helaas heeft Rijswijk maar weinig scholen voor het voortgezet onderwijs. Dat is jammer.

Bio
>inhoud volgt nog

Doel
Mijn belangstelling gaat vooral naar de bereikbaarheid van deze stad en zie graag meer woningen voor, met name de middeninkomens, die nauwelijks aan de bak komen. Deze woningzoekenden zijn belangrijk voor de ontwikkeling van deze stad. Er worden nu plannen ontwikkeld om aan de vraag te voldoen. Daar wil ik graag aan meewerken. Immers, goede huisvesting draagt bij aan het welzijn van de inwoners van deze mooie stad. Rijswijk vergrijst. Teveel mensen voelen zich alleen. Organisaties als Welzijn Rijswijk steun ik omdat juist zij belangrijke bijdragen leveren om ouderen uit hun isolement te verlossen door het organiseren van projecten.

© 2022 Beter Voor Rijswijk  |  Design: Studio Dith  |  Fotografie: Ridder van Doorne |  PrivacyverklaringDisclaimer