Beter voor RijswijkDoelstelling

Het bevorderen van de betrokkenheid van de ingezetenen van de gemeente Rijswijk bij zaken van politiek die raken aan het grondgebied van die gemeente waarbij zij zich door wonen en-of werken nauw mee verbonden voelen, alsmede het behartigen van de belangen van die ingezetenen zodat zij redelijkerwijs het gevoel kunnen hebben politieke invloed uit te oefenen.

Gegevens ANBI
Naam: Vereniging Beter voor Rijswijk
RSIN nummer: 852264318
Adres: John F. Kennedylaan 123
Postcode: 2285 AD
Plaats: Rijswijk
Land: Nederland
Telefoon: 070-3938759
E-mail: info@betervoorrijswijk.nu
Rekeningnummer (IBAN) NL45 RABO 0302134069
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd


Bestuurssamenstelling
Voorzitter:  Hetty Jense
Penningmeester:  Jessica van Batenburg
Secretaris:  Ed Braam

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan staat vermeld onder ons programma voor de periode 2014 tot 2018.

De geldmiddelen van de partij bestaan uit:

  • contributies;
  • donaties en schenkingen; deze worden geworven per brief, e-mail, telefoon en social media.
  • erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten;
  • subsidies van overheidswege;
  • alle overige baten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Beter voor Rijswijk kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website. Een financieel overzicht over 2016 zal binnenkort op deze site worden gepresenteerd

.