Geachte inwoner van Rijswijk,

Beter voor Rijswijk (BVR) is de lokale politieke partij die onafhankelijk van de landelijke politiek het welzijn van alle ingezetenen van Rijswijk wil bevorderen en hun belangen wil behartigen. De vijf raadsleden zijn verbonden door ÉÉN principe: bekijk de situatie in Rijswijk door een objectieve bril, zonder daarbij de belangen van een bepaalde inwonersgroep als uitgangspunt te nemen.
BVR zal nooit iedereen tevreden kunnen stellen, er zijn altijd tegengestelde belangen. Ook BVR moet keuzes maken, maar BVR maakt deze keuze niet in termen van links of rechts, rijk of arm, jong of oud, maar stelt ‘de inwoner’ van Rijswijk centraal. Wij vinden dat de gemeenteraad de situatie in Rijswijk objectief en onafhankelijk moet beoordelen.

Het verkiezingsprogramma van BVR is opgesteld na vele gesprekken met bedrijven, organisaties, bewoners en besturen van verenigingen. Deze maatschappelijke agendering komt erop neer dat vertegenwoordigers van BVR met name heel veel hebben geluisterd naar de wensen van deze belangrijke groeperingen in Rijswijk. De kandidaten op onze lijst hebben met vreugde kunnen constateren dat veel van deze wensen in lijn liggen met waar BVR voor staat en gaat.

In Rijswijk hebben de raadsleden van Beter voor Rijswijk bijzonder mooie successen geboekt. Zo is de bus voor het borstkankeronderzoek teruggekeerd in Rijswijk. Mede door de inzet van vele vrijwilligers is het dierenasiel gerenoveerd. Gesloopte fietsen (weesfietsen) worden uit het straatbeeld verwijderd. Verder wordt gewerkt aan hulp voor jongeren met schulden. Ook is de subsidiestroom binnen de gemeente Rijswijk inzichtelijk geworden.

Uit onderzoek blijkt dat vele inwoners bezorgd zijn over de veiligheid, de bezuinigingen in de zorg, de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum In de Bogaard, het parkeerbeleid en de aanstaande verhuizing van gemeentebestuur en ambtenaren naar het oude stadhuis. BVR heeft deze onderwerpen hoog op de agenda staan. U kunt erop rekenen dat de nieuwe fractie uw inbreng zal meewegen in de verdere besluitvorming.

Het is onmogelijk om in het verkiezingsprogramma aan alle aspecten van het gemeentebeleid aandacht te besteden. Dit houdt niet in dat BVR daar geen mening over heeft. Van belang voor u, als kiezer, zijn met name de prioriteiten van BVR. Wij presenteren deze prioriteiten in 11 hoofdstukken, inclusief een apart hoofdstuk over dierenbeleid.

Aan u de keus of u met BVR de toekomst in Rijswijk tegemoet wilt treden. Wij zullen voor deze toekomst keihard werken.

Hoogachtend,

Ed Braam
Fractievoorzitter
Beter voor Rijswijk