ANBI

ANBI

Beter voor Rijswijk

Doelstelling

Het bevorderen van de betrokkenheid van de ingezetenen van de gemeente Rijswijk bij zaken van politiek die raken aan het grondgebied van die gemeente waarbij zij zich door wonen en-of werken nauw mee verbonden voelen, alsmede het behartigen van de belangen van die ingezetenen zodat zij redelijkerwijs het gevoel kunnen hebben politieke invloed uit te oefenen.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:  Ed Braam
Penningmeester:  Jessica van Batenburg

Gegevens ANBI

Naam: Vereniging Beter voor Rijswijk
RSIN nummer: 852264318
Adres: Warande 56
Postcode: 2285 JB
Plaats: Rijswijk
Land: Nederland
Telefoon: 06 125 04 167
E-mail: info@betervoorrijswijk.nu
Rekeningnummer (IBAN) NL45 RABO 0302134069
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan staat vermeld onder ons programma voor de periode 2014 tot 2018.

De geldmiddelen van de partij bestaan uit:

  • contributies;
  • donaties en schenkingen; deze worden geworven per brief, e-mail, telefoon en social media.
  • erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten;
  • subsidies van overheidswege;
  • alle overige baten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Beter voor Rijswijk kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website. Een financieel overzicht zal binnenkort hier worden gepresenteerd