ANBI

ANBI

Beter voor Rijswijk

Activiteiten

De deelname aan verkiezingen van de gemeenteraad van de gemeente Rijswijk. Het bevorderen van samenwerking tussen onafhankelijke lokale (politieke) groeperingen in de gemeente Rijswijk. Het bevorderen van een goede taakuitoefening van die leden van de vereniging en haar gewone leden, die gekozen zijn als lid van de gemeenteraad. Het coördineren van acties van haar leden welke van gemeentelijk of regionaal belang zijn.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:  Ed Braam
Penningmeester: Marcel de Keizer
Lid Jessica van Batenburg

Gegevens ANBI

Naam: Vereniging Beter voor Rijswijk
RSIN nummer: 852264318
Adres: Warande 56
Postcode: 2285 JB
Plaats: Rijswijk
Land: Nederland
Telefoon: 06 125 04 167
E-mail: info@betervoorrijswijk.nu
Rekeningnummer (IBAN) NL45 RABO 0302134069
Beloningsbeleid: De bestuurders zijn onbezoldigd

De hoofdlijnen van het beleidsplan

Het beleidsplan staat vermeld onder ons programma voor de periode 2022 tot 2026.

De geldmiddelen van de partij bestaan uit:

  • contributies;
  • donaties en schenkingen; deze worden geworven per brief, e-mail, telefoon en social media.
  • erfstellingen, met dien verstande dat erfstellingen niet anders kunnen worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving, en legaten;
  • subsidies van overheidswege;
  • alle overige baten.

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Beter voor Rijswijk kent geen jaarverslag, onze resultaten worden gedeeld via onze website. Een financieel overzicht over 2022 staat hieronder.