Historie

Historie in ’t kort

 • 2013

   

  Oprichting Beter Voor Rijswijk

  Beter voor Rijswijk (BVR) is de lokale politieke partij die onafhankelijk van de landelijke politiek het welzijn van alle ingezetenen van Rijswijk wil bevorderen en hun belangen wil behartigen. De vijf raadsleden zijn verbonden door ÉÉN principe: bekijk de situatie in Rijswijk door een objectieve bril, zonder daarbij de belangen van een bepaalde inwonersgroep als uitgangspunt te nemen.
  BVR zal nooit iedereen tevreden kunnen stellen, er zijn altijd tegengestelde belangen. Ook BVR moet keuzes maken, maar BVR maakt deze keuze niet in termen van links of rechts, rijk of arm, jong of oud, maar stelt ‘de inwoner’ van Rijswijk centraal. Wij vinden dat de gemeenteraad de situatie in Rijswijk objectief en onafhankelijk moet beoordelen.

 • 2013

  Opstelling Verkiezingsprogramma

  Het verkiezingsprogramma van BVR is opgesteld na vele gesprekken met bedrijven, organisaties, bewoners en besturen van verenigingen. Deze maatschappelijke agendering komt erop neer dat vertegenwoordigers van BVR met name heel veel hebben geluisterd naar de wensen van deze belangrijke groeperingen in Rijswijk. De kandidaten op onze lijst hebben met vreugde kunnen constateren dat veel van deze wensen in lijn liggen met waar BVR voor staat en gaat.

   

  2013

 • 2014

  Gemeenteraadsverkiezingen

  Met 5 zetels kwam Beter voor Rijswijk nieuw in de gemeenteraad. Het beste resultaat ooit door een nieuwe lokale partij in Rijswijk behaald. Ed Braam werd fractievoorzitter. Verder zijn we gestart met de nieuwe raadsleden Juan Carlos Paredes Sanchez, Jessica van Batenburg, Larissa Bentvelzen en Ger Kruger.

 • 2014-2018

  Successen

  In Rijswijk hebben de raadsleden van Beter voor Rijswijk bijzonder mooie successen geboekt. Zo is de bus voor het borstkankeronderzoek teruggekeerd in Rijswijk. Mede door de inzet van vele vrijwilligers is het dierenasiel gerenoveerd. Gesloopte fietsen (weesfietsen) worden uit het straatbeeld verwijderd. Verder wordt gewerkt aan hulp voor jongeren met schulden. De subsidiestroom binnen de gemeente Rijswijk inzichtelijk geworden. Grofvuil wordt binnen 1 week opgehaald. Extra geld is beschikbaar voor onderhoud van het groen.

  2014-2018

 • 2014-heden

  Agenda

  Uit onderzoek blijkt dat vele inwoners bezorgd zijn over de veiligheid, de bezuinigingen in de zorg, de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum In de Bogaard, het parkeerbeleid en de aanstaande verhuizing van gemeentebestuur en ambtenaren naar het oude stadhuis. BVR heeft deze onderwerpen hoog op de agenda staan. U kunt erop rekenen dat de fractie uw inbreng zal meewegen in de verdere besluitvorming.

 • 2014-heden

  Prioriteiten

  Het is onmogelijk om in het verkiezingsprogramma aan alle aspecten van het gemeentebeleid aandacht te besteden. Dit houdt niet in dat BVR daar geen mening over heeft. Van belang voor u, als kiezer, zijn met name de prioriteiten van BVR. Wij presenteren deze prioriteiten in 11 hoofdstukken, inclusief een apart hoofdstuk over dierenbeleid.

  2014-heden

 • 2018

  Verkiezingen

  Ook nu wint Beter  voor Rijswijk de verkiezingen. Larissa Bentvelzen wordt fractievoorzitter. Ger Kruger, Marcel Keijzer, Dennis Cupedo en Ed Braam zijn de raadsleden. Mark Beij en Arno van den Berg zijn de fractiemedewerkers.

 • 2019

  BVR in de raad

  Larissa Bentvelzen is na het vallen van het college als wethouder toegetreden tot het nieuwe college van Beter voor Rijswijk, Gemeentebelangen Rijswijk, CDA, Wij.Rijswijk en D66. Juan Carlos Paredes Sanchez keert terug in de raad. Marcel Keijzer stapt later uit de raad. Arno van den Berg neemt zijn plek in. Simone Hoek wordt de nieuwe fractiemedewerkster.

   

  2019

 • 2022

   
 • 2023

  Toekomst

  Beter voor Rijswijk is de lokale partij die er alles aan wil doen om Rijswijk te verbeteren. Aan u de keus of u met BVR de toekomst in Rijswijk tegemoet wilt treden. Wij zullen voor deze toekomst keihard werken.

   

  2023