Tag Archief van: Inwoners Rijswijk

Slot Avondvierdaagse groot feest

Donderdagavond kwamen zo’n 850 deelnemers van de Rijswijkse Avondvierdaagse over de eindstreep bij het Huis van de Stad.
Met veel gejuich en luide populaire muziek werden de deelnemers door burgemeester Huri Sahin en de wethouders Gijs van Malsen en Mark Wit ontvangen.
De vele aanwezige raadsleden en oud raadsleden waren het er over eens. De organisatie stond als een huis.
De Prins Mauritsschool kreeg een eervolle vermelding. Zij hadden de meeste deelnemers onder de deelnemende scholen.
Het weer zat mee dit jaar. De zon scheen volop en het was niet te warm. Perfect wandelweer.

Avond 4 Daagse Rijswijk

Alweer de derde dag van de avondvierdaagse in Rijswijk. Ongeveer 850 deelnemers lopen de 5 of 10 kilometer.
Beter voor Rijswijk was aanwezig met liefst 5 vrijwilligers. Druk druk, maar heel gezellig.
Raadslid Remco Nunnikhoven: “Vele bekenden gezien. Het weer zit mee tijdens deze vierdaagse. Morgen Het grote slotfeest op het stadhuisplein”.
Raadslid Alice Prenger vervolgt: “The Differences uit Rijswijk hebben laten zien dat met de inzet van hun team en vele vrijwilligers deze activiteit weer een groot succes is geworden”.

Burgemeester opent 15e Groen café

Burgemeester Huri Sahin opende afgelopen zaterdag het goed bezochte Groen Café in de kantine op de werf van de Gemeente Rijswijk.
De bijeenkomst bestond uit enkele presentaties, zoals een beeld van de vogels door de heer Aalderink. Verder werd ingegaan op de groenbeleving in Rijswijk en afgesloten met multiple choice vragen.
Raadslid Ed Braam (BvR): “aandacht voor het Groen is erg belangrijk. Goed om te zien dat vele betrokken bewoners deze bijeenkomst bezochten”.

Woningmarkt herstelt na beperken instroom vanuit buitenland

Op landelijk niveau is er een significante stijging te merken in de hypotheekaanvragen van de afgelopen periode ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in Rijswijk is dit goed te merken. Wegens de woningcrisis is er een ruime vraag naar huizen. Raadslid Ed Braam (Beter voor Rijswijk) heeft zijn eigen hypotheekkantoor in Rijswijk, genaamd Braam Assurantie & Advies Rijswijk. Hij legt uit in hoeverre een stijging te merken is, hoe het zit met de huizenprijzen en wat dit betekent voor de woningmarkt in de toekomst.
Waar komt de stijging vandaan?
Allereerst is er in Rijswijk veel sprake van nieuwbouw. Omdat veel huizen worden bijgebouwd kunnen mensen vanuit appartementen verhuizen naar deze eengezinswoningen. Zo wordt de doorstroom van huisvesting bevorderd. Zo is het volgens Ed Braam een logische reactie dat de hypotheekaanvragen in Rijswijk stijgen. “Als we een schatting maken over de komende tien jaar denk ik wel dat er zo’n vijf tot zevenduizend woningen worden bijgebouwd.” aldus Ed Braam. “Dit kan gaan om kantoorpanden die worden omgebouwd tot woningen, deze zijn het snelst klaar. Maar er zijn ook wat plekken waar veel nieuwbouw komt. Dit zal wat meer tijd verstrekken.” vult hij aan.
Regionaal bouwplan
Heel Nederland heeft te maken met een woningcrisis, dat is nu welbekend. Maar wat zullen de stijgende hypotheekaanvragen voor invloed hebben op de woningcrisis in Rijswijk? Ed Braam vertelt dat Rijswijk te maken heeft met een regionaal verdelingssysteem. Dit houdt in dat samen met meerdere gemeenten wordt gekeken naar het plan voor de woningbouw. “Dit geldt voornamelijk voor huurwoningen, voor koophuizen ligt dit wat genuanceerder. In principe wordt er gewoon zo veel mogelijk gebouwd voor de vraag.” aldus Braam.
Tegen de stroming in roeien
Toch noemt Ed Braam het een druppel op de gloeiende plaat. “Door de flinke instroom van asielzoekers en statushouders waar we nu mee te maken hebben, zijn we tegen de stroming in aan het roeien.” Om te zorgen dat de goedkope en middenklasse toch aan betaalbare woningen kunnen komen is minister de Jonge bezig met het voorbereiden van een regelgeving voor huurwoningen. De Jonge wil namelijk zorgen dat huizen die verhuurd worden door beleggers, niet meer voor een te hoog bedrag verhuurd mogen worden. Wat Braam dan wel opvalt is dat nu, al voor de wetgeving er is, een hoop huurhuizen met hoge huurprijzen ineens allemaal in de verkoop gaan. “Dit had ik niet verwacht, zo snel.” zegt Braam.
Stijgende huizenprijzen
Naast hoge huurprijzen zijn de prijzen van de koopwoningen ook nog steeds aan het stijgen. Twee jaar lang is het vrij rustig geweest met biedingen op de woningmarkt en werd er vaak op verkoopprijs gehandeld. De rentestand is ook weer wat gaan stijgen in de afgelopen twee jaar. Toch zie je nu, omdat de markt erg krap is, dat mensen veel gaan overbieden.
Daarnaast is het zowel landelijk als hier in Rijswijk merkbaar dat voornamelijk wat jongere huizenkopers tot 35 jaar hypotheekaanvragen doen. “Het is vreselijk dat jongeren in Rijswijk zes tot acht jaar moeten wachten voordat ze überhaupt voor een huurhuis in aanmerking komen. Dan neemt de druk fors toe op die groep. Dus op het moment dat je wil samenwonen, en je verdient samen een redelijk inkomen, dan is de weg naar de koopmarkt een logische stap.” aldus Ed Braam.
Herstellende woningmarkt?
Tot slot werd aangegeven door Jennifer op ’t Hoog, de directeur van Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat door de fikse stijging van de hypotheekaanvragen de Nederlandse woningmarkt duidt op een herstel. Volgens Ed Braam loopt Rijswijk voor de troepen uit als het gaat om herstel van de woningmarkt. “De collegepartijen hier in Rijswijk hebben de laatste vijf, zes jaar de nekken uitgestoken om ervoor te zorgen dat in elk geval de achterstanden op lokaal niveau worden aangepakt. Wat dan wel zo is, is dat we in Rijswijk niet op een eilandje zitten, wat betekent dat omliggende gemeentes ook moeten zorgen dat er gebouwd gaat worden.” zegt Ed Braam
Toekomstvisie Ed Braam
Hoewel er een positief vooruitzicht is voor het herstel van de woningcrisis, kijkt Braam hier anders naar. “Er wordt gezegd dat in een tijdsbestek van tien jaar de woningmarkt hersteld zou zijn. Zelf ben ik echter wat pessimistischer. De landelijke politiek zal behoorlijk wat aanpassingen moeten doen in de diverse wetgeving zodat we uiteindelijk over vijftien, misschien twintig jaar de woningmarkt kunnen herstellen.” Met strakke regels op huisvesting en een rem op de instroming van het buitenland denkt Braam dat de woningmarkt in Rijswijk te redden is.

Koningsdag Rijswijk

Burgemeester opent feest op Koningsdag in “de Strijp”
De traditionele fietstocht betekent de start van Koningsdag. De burgemeester nam droog weer mee en liep met de Zwiebels mee.door de wijk.
Veel plezier in De Strijp.
Het weer zat erg mee op Koningsdag in “de Strijp” .
Duizenden bezoekers bezochten de rommelmarkt en vele kinderen vermaakten zich met alle activiteiten die op de kaart stonden.
De muziek, de hapjes en drankjes zorgden voor genoeg vertier. Ook voormalige bewoners uit de Strijp kwamen op dit feest af. Het leek wel een reünie
Idenburglaan ook actief op Koningsdag
De bewoners van de Idenburglaan hebben het bestuur van speeltuin De Eekhoorn gevraagd om hun activiteiten op Koningsdag in de speeltuin te doen.
Er was sprake van een gezellig gevulde speeltuin waar veel kinderen uit de wijk heerlijk konden springen op de 2 springkussens. De trampoline had ook een grote aantrekkingskracht.
Voorzitter Ed Braam: “ook de speeltuin heeft een steentje bijgedragen. De toegang was gratis. Ook de popcorn en slush puppy waren gratis.”

Nacht in De Strijp was fantastisch

De fractie van Beter voor Rijswijk en aanhang zijn de avond voor Koningsdag in “de Strijp” alvast op bezoek geweest.
Een sterk bezette top 40 band speelde hit na hit. The Differences vulde de gaten met de ontbrekende platen.
Raadslid Dennis Cupedo: “ieder jaar weten de bewoners er een groots feest van te maken. De nacht in de Strijp was fantastisch”.
Fractiemedewerker Richard de Vreede vervolgt: “zelfs de catering was prima verzorgd. Door het statiegeldsysteem verdween er nauwelijks plastic in de vuilnisbakken”.

Protest tramlijn 17

Tijdens de forumvergadering Stad van dinsdagavond vond een stil protest plaats in de raadzaal. Bewoners begrijpen niet waarom een aantal haltes niet (meer) worden gebruikt en hopen dat de MRDH* tot inkeer komt.
Raadslid Dennis Cupedo: “MRDH blijft knijpen in de lijnen. Beloofd was dat enkele haltes van lijn 17 tijdelijk zouden worden opgeheven. Na 3 jaren lijkt het een blijvertje te worden. Beter voor Rijswijk zal zich sterk blijven maken voor terugkeer van de opgeheven haltes”
* MRDH= Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Grofvuil in 2025 ook gratis afvoeren in de wijk

Beter voor Rijswijk heeft samen met GroenLinks Rijswijk tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering een verbetering van de grofvuilregeling gevraagd.
Nu kan iedere inwoner van Rijswijk kiezen uit 2 opties. Het grofvuil kan zelf gratis worden afgeleverd bij de milieustraat van Avalex. Ook kan tegen betaling van € 12,50 maximaal twee kuub grofvuil voor de deur worden opgehaald.
Volgend jaar komt daar een extra mogelijkheid bij. In alle wijken/buurten worden tweemaal per jaar op vaste plekken inleverpunten gemaakt. Naast het gratis inleveren van grofvuil kan tevens bruikbaar materiaal worden geruild. Raadslid Ed Braam (Beter voor Rijswijk): “Zo kan een leuke tafel of bank bij een ander huishouden terecht komen. Ook de Kringloop Winkel Rijswijk zien wij als logische partner om hergebruik te stimuleren.”.
Afgelopen zaterdag is tijdens de landelijke opschoondag in Te Werve met succes een vergelijkbaar initiatief geweest. Braam vervolgt: “het systeem voor Rijswijk moet wel goed worden uitgewerkt. De drempel om afval aan te leveren moet zo laag mogelijk blijven”.
Met deze extra maatregel hoopt Beter voor Rijswijk het aantal kilo’s bij plaatsingen en illegale stortingen te verminderen. Als het financieel beter gaat met de Gemeente Rijswijk, dan wil de fractie van Beter voor Rijswijk de regeling verder verbeteren met een tweejaarlijkse gratis ophaaldag voor de deur.

Een stad bestuur je samen

Beter voor Rijswijk is fel tegenstander van de uren uitbreiding betaald parkeren zonder geldige metingen en overleg bewoners.
Den Haag wil in Laak vanaf 9 uur in de ochtend betaald pakeren invoeren. Het college van B&W wilde per direct maatregelen treffen om de parkeerdruk in Oud Rijswijk en Te Werve voor te zijn.
Een aangepast amendement van GroenLinks Rijswijk gesteund door alle Rijswijkse politieke partijen heeft dit voorkomen.
Het amendement bevat de volgende tekst
“Zodra er signalen bij de gemeente binnen komen die aanleiding geven tot onderzoek van de parkeersituatie, komt er een parkeerdruk onderzoek.
Wanneer de resultaten van dit onderzoek aantonen dat er een parkeerdruk van boven de 80 procent wordt waargenomen dan wordt de parkeersituatie als problematisch aangeduid en wordt uitbreiding van de reguleringstijden overwogen .
Raadslid Ed Braam [Beter voor Rijswijk]: “Een stad bestuur je samen. Meten is weten. Natuurlijk pas na een draagvlak onderzoek met belanghebbenden onderzoek je de mogelijkheden. Beter voor Rijswijk is zeer blij met het bereikte resultaat”.

Beter voor Rijswijk te gast bij de muziekmiddag in de Brede School de Melodie in de Muziekbuurt

Wat een gezellige muziekmiddag, waar wijkbewoners heel erg naar uitkijken iedere week en een hele gezellige middag hebben.
Initiatiefnemer Ton Hendriks verteld ons dat deze middag toegankelijk is voor een ieder vanaf 50 jaar. De huidige ruimte is al bijna te klein! De middagen worden goed bezocht, o goed dat een grotere ruimte gewenst is.
De entree is 5 euro, daar wordt de optredende zanger van betaald. Ontzettend leuk om te zien dat mensen zoveel plezier hebben!