Burgemeester op bezoek in De Strijp

De traditie wordt voortgezet door burgemeester Sahin. Samen met de kinderen en de drumband op de fiets door de wijk.
Na afloop werden aan enkele kinderen leuke prijzen uitgereikt. Iedere deelnemer werd verrast met een zak snoep. De volwassenen kregen een drankje aangeboden en brachten een toast uit op de Koning.
Onder de aanwezigen waren ook de raadsleden Remco Nunnikhoven, Erik van der Veer en Ed Braam.

BvR trots op 5 jaar beheer speeltuin De Eekhoorn

In 2017 besloot het bestuur van Beter voor Rijswijk (BvR) het beheer van de speeltuin De Eekhoorn over te nemen.
De speeltuin bestaat bijna 65 jaar. Zonder bestuur was de speeltuin gesloten. Veel bewoners wilden graag een oplossing. Vrijwilligers genoeg, maar niemand die in het bestuur plaats wilde nemen. Voorzitter Ed Braam: “Eeuwig zonde als deze speeltuin in Te Werve dicht moet blijven voor publiek. Inmiddels zijn we 5 jaren verder en is de speeltuin met een beetje subsidie van de gemeente levensvatbaar. Trix, Jessica en ik zijn trots op dit pareltje in de wijk”.
Speeltuin De Eekhoorn is van maandag tot en met zaterdag open van 13.00 uur tot 17.00 uur. De toegangsprijs bedraagt nog steeds 1 euro per kind (volwassenen gratis toegang) of 25 euro voor het hele seizoen voor de hele familie op één woonadres.
Braam vervolgt: “de bewoners van de Idenburchlaan organiseren op 27 april 2023 een gezellige Koningsdagactiviteit. Vanaf 13.00 tot 17.00 kan er worden gespeeld op de spingkussens en de trampoline, spulletjes worden verkocht. Natuurlijk kunnen ook de ouders een hapje en drankje op het terras nuttigen”.

Larissa Bentvelzen voorzitter Platform Fraudebestrijding

Artikel in Rijswijks Dagblad, 14 april 2023:

Wethouder Larissa Bentvelzen is gekozen tot voorzitter van het Regionaal Platform Fraudebestrijding Haaglanden-Hollands Midden.

Vanuit haar portefeuille Sociaal Domein gaat ze voor dit platform samen met verschillende partijen de strijd aan tegen fraude op het gebied van toeslagen in de regio. Ze neemt het stokje over van Rogier Tetteroo, wethouder in Gouda.

Het Regionaal Platform Fraudebestrijding is opgericht om fraudebestrijding in de regio te intensiveren. Het platform brengt verschillende partijen samen, waaronder gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst om zo informatie uit te wisselen en gezamenlijke acties te ondernemen tegen fraudeurs. Onder de regio Haaglanden vallen 28 gemeenten waaronder, naast Rijswijk, ook Den Haag, Delft, Gouda en Zoetermeer.

Larissa Bentvelzen is vereerd deze rol te mogen vervullen: ‘’Als je wilt dat mensen de overheid vertrouwen, moet je er als overheid voor zorgen dat men er op kan bouwen dat geld eerlijk en rechtmatig wordt uitgegeven. Vertrouwen waar het kan, controle waar nodig. Als voorzitter van dit platform ga ik vanuit die gedachte aan de slag.”

Larissa Bentvelzen neemt het stokje over van Rogier Tetteroo, wethouder bij de gemeente Gouda. “Als voorzitter heb ik geprobeerd niet alleen de focus te leggen op het misbruik van de sociale voorzieningen, maar ook op het te weinig benutten ervan. Mensen hebben er soms helemaal geen weet van dat ze er recht op hebben, waardoor kansen te weinig worden benut. Dat is zonde. Daarom heb ik de focus op beide aspecten altijd proberen hoog te houden en te vertrekken vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat Larissa deze gedachtegang zal voortzetten en wens haar daarbij heel veel succes.”

Bentvelzen ziet regionale samenwerking als iets onmisbaars bij fraudebestrijding: “Mensen die misbruik maken van het sociaal vangnet blijven vaak te lang uit zicht. Bijvoorbeeld doordat de ene gemeente niet de voorgeschiedenis kent van een aanvrager die uit een andere gemeente komt. Met samenwerking krijg je zulke complexe gevallen sneller in beeld.”

 

bron: Rijswijks Dagblad 

foto: R. Kranendonk / PR Gemeente Rijswijk

De opening van een nieuw jongerencentrum in Rijswijk

Vandaag was het dan eindelijk zo ver! De opening van een nieuw jongerencentrum in Rijswijk.
De directie van Welzijn Rijswijk en de gemeente hebben de handen ineen geslagen om dit te realiseren. In Stervoorde zijn er drie ruimtes vrijgemaakt die door een verbouwing, nu plek gemaakt hebben voor een fantastisch mooie nieuwe plek voor de Rijswijkse jeugd!
Onze wethouder Larissa Bentvelzen mocht samen met haar collega Gijs van Malsen de opening doen. Bentvelzen gaf bij de opening aan dat de jongerenwerkers van onschatbare waarde zijn. Én dat ze een van de belangrijkste schakels zijn voor de preventie.
Alice Prenger was ook aanwezig bij de opening namens de fractie van BVR. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat “Voor jongeren buiten schooltijd moeten er meer voorzieningen komen. Voorzieningen om met weinig overlast te kunnen verblijven in de buitenruimte. Ontzettend fijn dat er nu echt weer een plek is voor onze jeugd. Waar ze ongestoord kunnen ontmoeten, (leuke) dingen kunnen ondernemen. En waar nodig hulp kunnen vragen aan de bevlogen jongerenwerkers”.
Op naar meer van dit soort ontmoetingsruimte voor zowel ouderen als jongeren wat BVR betreft.

Ongelooflijk, onbestaanbaar en ondankbaar

Beter voor Rijswijk heeft geen woorden voor de houding van een aantal statushouders, asielzoekers die voor langere tijd in Nederland mogen blijven wonen. Een “flexwoning” voldoet volgens deze nieuwe Nederlanders nu niet aan de gewekte verwachtingen. Geduld heeft deze groep “gelukszoekers” niet.
Jarenlang wachten Rijswijkse jongeren, ouderen, mensen in scheiding of in de maatschappelijke opvang op een woning. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt de spuigaten uit.
Mensensmokkelaars beloven middels hun wervingscampagnes in Afrika, Pakistan en vele andere landen gouden bergen: een huis, een auto, gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs en uitkeringen. Vaak gaat een deel van de uitkering naar de familie in het thuisland.
Raadslid Ed Braam: “Het is een schande! Sprakeloos en schaamteloos. Dure advocaten die gelukkig geen kans van slagen kregen. Intrekken verblijfsstatus en een enkele reis naar hun thuisland, dat verdienen deze toeristen”.
Verder blijft het Beter voor Rijswijk verbazen dat gezinnen – veelal uit veilige landen – hun kinderen vooruit sturen zonder toekomstperspectief. Hopend op een “generaal pardon”, zoals dit al enkele malen is gebeurd. Er zitten 80 jongeren zonder status in hotel Best Western die ook deze week moeten worden verplaatst.
Ed Braam vervolgt: “het COA blijft een zeer onbetrouwbare organisatie. Het is wachten op de volgende illegale zet. De democratie wordt door het COA telkens buitenspel gezet”.