Tag Archief van: 5. Volkshuisvesting en wonen

Woningmarkt herstelt na beperken instroom vanuit buitenland

Op landelijk niveau is er een significante stijging te merken in de hypotheekaanvragen van de afgelopen periode ten opzichte van het jaar ervoor. Ook in Rijswijk is dit goed te merken. Wegens de woningcrisis is er een ruime vraag naar huizen. Raadslid Ed Braam (Beter voor Rijswijk) heeft zijn eigen hypotheekkantoor in Rijswijk, genaamd Braam Assurantie & Advies Rijswijk. Hij legt uit in hoeverre een stijging te merken is, hoe het zit met de huizenprijzen en wat dit betekent voor de woningmarkt in de toekomst.
Waar komt de stijging vandaan?
Allereerst is er in Rijswijk veel sprake van nieuwbouw. Omdat veel huizen worden bijgebouwd kunnen mensen vanuit appartementen verhuizen naar deze eengezinswoningen. Zo wordt de doorstroom van huisvesting bevorderd. Zo is het volgens Ed Braam een logische reactie dat de hypotheekaanvragen in Rijswijk stijgen. “Als we een schatting maken over de komende tien jaar denk ik wel dat er zo’n vijf tot zevenduizend woningen worden bijgebouwd.” aldus Ed Braam. “Dit kan gaan om kantoorpanden die worden omgebouwd tot woningen, deze zijn het snelst klaar. Maar er zijn ook wat plekken waar veel nieuwbouw komt. Dit zal wat meer tijd verstrekken.” vult hij aan.
Regionaal bouwplan
Heel Nederland heeft te maken met een woningcrisis, dat is nu welbekend. Maar wat zullen de stijgende hypotheekaanvragen voor invloed hebben op de woningcrisis in Rijswijk? Ed Braam vertelt dat Rijswijk te maken heeft met een regionaal verdelingssysteem. Dit houdt in dat samen met meerdere gemeenten wordt gekeken naar het plan voor de woningbouw. “Dit geldt voornamelijk voor huurwoningen, voor koophuizen ligt dit wat genuanceerder. In principe wordt er gewoon zo veel mogelijk gebouwd voor de vraag.” aldus Braam.
Tegen de stroming in roeien
Toch noemt Ed Braam het een druppel op de gloeiende plaat. “Door de flinke instroom van asielzoekers en statushouders waar we nu mee te maken hebben, zijn we tegen de stroming in aan het roeien.” Om te zorgen dat de goedkope en middenklasse toch aan betaalbare woningen kunnen komen is minister de Jonge bezig met het voorbereiden van een regelgeving voor huurwoningen. De Jonge wil namelijk zorgen dat huizen die verhuurd worden door beleggers, niet meer voor een te hoog bedrag verhuurd mogen worden. Wat Braam dan wel opvalt is dat nu, al voor de wetgeving er is, een hoop huurhuizen met hoge huurprijzen ineens allemaal in de verkoop gaan. “Dit had ik niet verwacht, zo snel.” zegt Braam.
Stijgende huizenprijzen
Naast hoge huurprijzen zijn de prijzen van de koopwoningen ook nog steeds aan het stijgen. Twee jaar lang is het vrij rustig geweest met biedingen op de woningmarkt en werd er vaak op verkoopprijs gehandeld. De rentestand is ook weer wat gaan stijgen in de afgelopen twee jaar. Toch zie je nu, omdat de markt erg krap is, dat mensen veel gaan overbieden.
Daarnaast is het zowel landelijk als hier in Rijswijk merkbaar dat voornamelijk wat jongere huizenkopers tot 35 jaar hypotheekaanvragen doen. “Het is vreselijk dat jongeren in Rijswijk zes tot acht jaar moeten wachten voordat ze überhaupt voor een huurhuis in aanmerking komen. Dan neemt de druk fors toe op die groep. Dus op het moment dat je wil samenwonen, en je verdient samen een redelijk inkomen, dan is de weg naar de koopmarkt een logische stap.” aldus Ed Braam.
Herstellende woningmarkt?
Tot slot werd aangegeven door Jennifer op ’t Hoog, de directeur van Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat door de fikse stijging van de hypotheekaanvragen de Nederlandse woningmarkt duidt op een herstel. Volgens Ed Braam loopt Rijswijk voor de troepen uit als het gaat om herstel van de woningmarkt. “De collegepartijen hier in Rijswijk hebben de laatste vijf, zes jaar de nekken uitgestoken om ervoor te zorgen dat in elk geval de achterstanden op lokaal niveau worden aangepakt. Wat dan wel zo is, is dat we in Rijswijk niet op een eilandje zitten, wat betekent dat omliggende gemeentes ook moeten zorgen dat er gebouwd gaat worden.” zegt Ed Braam
Toekomstvisie Ed Braam
Hoewel er een positief vooruitzicht is voor het herstel van de woningcrisis, kijkt Braam hier anders naar. “Er wordt gezegd dat in een tijdsbestek van tien jaar de woningmarkt hersteld zou zijn. Zelf ben ik echter wat pessimistischer. De landelijke politiek zal behoorlijk wat aanpassingen moeten doen in de diverse wetgeving zodat we uiteindelijk over vijftien, misschien twintig jaar de woningmarkt kunnen herstellen.” Met strakke regels op huisvesting en een rem op de instroming van het buitenland denkt Braam dat de woningmarkt in Rijswijk te redden is.

Geen tijdelijke opvang voor vijftig jonge vluchtelingen in Rijswijk

Het verzoek van het COA om in Rijswijk 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen voor de duur van zes maanden op te vangen is door een krappe meerderheid van de gemeenteraad afgewezen.
Met 14 stemmen voor en 16 tegen. Er ging wel een bijzonder felle discussie aan vooraf.
Beter voor Rijswijk stemde tégen de komst van deze 50 vluchtelingen, samen met Wij. Rijswijk, VVD Rijswijk en Rijswijks Belang.
Lees meer op rodi.nl

Ongelooflijk, onbestaanbaar en ondankbaar

Beter voor Rijswijk heeft geen woorden voor de houding van een aantal statushouders, asielzoekers die voor langere tijd in Nederland mogen blijven wonen. Een “flexwoning” voldoet volgens deze nieuwe Nederlanders nu niet aan de gewekte verwachtingen. Geduld heeft deze groep “gelukszoekers” niet.
Jarenlang wachten Rijswijkse jongeren, ouderen, mensen in scheiding of in de maatschappelijke opvang op een woning. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt de spuigaten uit.
Mensensmokkelaars beloven middels hun wervingscampagnes in Afrika, Pakistan en vele andere landen gouden bergen: een huis, een auto, gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs en uitkeringen. Vaak gaat een deel van de uitkering naar de familie in het thuisland.
Raadslid Ed Braam: “Het is een schande! Sprakeloos en schaamteloos. Dure advocaten die gelukkig geen kans van slagen kregen. Intrekken verblijfsstatus en een enkele reis naar hun thuisland, dat verdienen deze toeristen”.
Verder blijft het Beter voor Rijswijk verbazen dat gezinnen – veelal uit veilige landen – hun kinderen vooruit sturen zonder toekomstperspectief. Hopend op een “generaal pardon”, zoals dit al enkele malen is gebeurd. Er zitten 80 jongeren zonder status in hotel Best Western die ook deze week moeten worden verplaatst.
Ed Braam vervolgt: “het COA blijft een zeer onbetrouwbare organisatie. Het is wachten op de volgende illegale zet. De democratie wordt door het COA telkens buitenspel gezet”.

Bewoners Molenvoorde opnieuw in de kou

Bewoners van de Molenvoorde, flat aan de Clavecimbellaan in Rijswijk, zitten opnieuw in de kou. Afgelopen weekend is voor de tweede keer in amper 2 weken tijd de verwarming uitgevallen.

Raadslid Ed Braam (Beter voor Rijswijk): “De bewoners zijn de gebreken aan het complex meer dan zat. Ook de toegangsdeur van het complex en het bellen tableau zijn al een aantal weken defect”.

Kort geleden is het complex ook al in het nieuws geweest omdat er onveilige balustrades waren waardoor er mogelijk ongelukken konden gebeuren.

Braam vervolgt: “Beter voor Rijswijk heeft eerder andere woningbouwverenigingen aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het onderhoud. Achterstallig onderhoud moet snel worden aangepakt. Het wordt tijd dat de gemeente ook alle VVE’s waarschuwt”.

Foto: Van ‘t Hof Mak.

Nieuwe fractiemedewerker Richard de Vreede

Ik ben Richard de Vreede (1986), geboren in Den Haag en woon al vele jaren in Rijswijk.
Als kleine jongen in de wijk Te Werve begonnen als buurmannetje van Ed Braam, en later van onze wethouder Larissa Bentvelzen. Daarna heb ik gewoond in de Kleuren- en artiestenbuurt en Steenvoorde Zuid.

Ik ben in het dagelijks leven sinds 2004 werkzaam als elektricien. Daarnaast organiseer ik festivals in Delft en Den Haag en kun je mij tegenkomen op mijn ronde als buurtprevent in de Muziekbuurt.

Ongeveer 5 jaar geleden ben ik geïnteresseerd geraakt in de plaatselijke politiek en er meer bij betrokken geraakt. Voornamelijk op het gebied van sociaal beleid en het welzijn voor iedere Rijswijker!

Mijn wens voor ons mooie Rijswijk is waar mogelijk nog meer sociale activiteiten voor Jong en oud, (meer) betaalbare woningen voor startende jongeren. Daarbij is uiteraard de bereikbaarheid van en naar ons mooie Rijswijk ook erg belangrijk.

Ik heb er zin in om aan de slag te gaan als fractiemedewerker!

Groet Richard

Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) negeert afspraken

Zojuist zijn alle raadsleden ook de hoogte gebracht van het vullen van het Rijswijks AZC in plaats van herhuisvesting elders.

Gistermiddag is het college van B&W telefonisch geïnformeerd door de bestuursvoorzitter van het COA dat men per direct tijdelijk gebruik zal maken van gereedstaande bedden in het AZC in Rijswijk. Telefonisch is direct, en later schriftelijk, namens het college aangegeven dat dit in strijd is met de bepaling in de bestuursovereenkomst ten aanzien van het niet instromen van nieuwe inwoners.

Per mail heeft het COA bevestigd dat dit inderdaad in strijd is met de bestuursovereenkomst, maar dat men vanwege humanitaire redenen in Ter Apel geen andere keuze had.

Het college heeft navraag gedaan bij het COA welke tijdsduur men verstaat onder “tijdelijk” en hoe groot de instroom is c.q. zal zijn. Zodra dit bekend is zal het college zich beraden op de eventueel te nemen (juridische) vervolgstappen.

Raadslid Ed Braam (Beter voor Rijswijk): “Opnieuw laat COA zien niet in staat te zijn om afspraken mee te maken. Het Rode Kruis en Leger des Heils pakken de stroom vluchtelingen uit Oekraïne prima aan. Er zijn nota bene 10.000 plekken direct beschikbaar. Ook deze opvang valt onder de vlag van het Rijk. Wederom wordt het falend asielbeleid uitgevoerd door COA aangetoond. Bizar”.

AZC-terrein als wapen tegen acute woningnood

Omdat Beter voor Rijswijk niet enkel verkokerd denkt aan één doelgroep. Er verkeren meerdere groepen mensen in acute woningnood!

Voorkomen huisuitzettingen Rijswijk 2020

Vandaag tekende wethouder Larissa Bentvelzen (BvR, sociaal domein) samen met Rob van den Broeke (directeur Rijswijk Wonen) en Daphne Braal (directeur Vidomes) het convenant ‘Voorkomen huisuitzettingen Rijswijk 2020’.
Het komt helaas nog voor dat inwoners door geldproblemen hun huis uit moeten. Huisuitzettingen hebben altijd een grote impact. De gevolgen die het heeft voor de betrokken inwoner of het gezin zijn heel ingrijpend. De gemeente Rijswijk en de woningcorporaties Rijswijk Wonen en Vidomes hebben daarom afspraken gemaakt om huisuitzettingen waar mogelijk te voorkomen.
Er is een protocol opgesteld hoe we omgaan met een dergelijke crisissituatie en welke stappen met spoed ondernomen moeten worden. We willen het liefst natuurlijk voorkomen dat mensen hun huis uit moeten. Een goede en sterke samenwerking met alle betrokken partijen is hierin enorm van belang.

 

Uit Forumoverleg Samenleving 21 januari 2020

Tijdens het Forumoverleg Samenleving van 21 januari 2020 heeft de fractie een aantal vragen gesteld die wij graag met u delen én de antwoorden daarop vanuit het college.


Renovatie / verplaatsen Wilhelminalantaarn Oud Rijswijk

Zijn er plannen om dit monument te renoveren?
Zijn er plannen om dit monument te verplaatsen?

De schouw aangaande renovatie en verplaatsen wordt in de planning meegenomen. Het reguliere onderhoudscyclus is in de planning opgenomen.


Huisvesting arbeidsmigranten voormalige daklozenopvang aan de Kerklaan

Om hoeveel arbeidsmigranten gaat het hier? Zijn deze ingeschreven bij de Gemeente Rijswijk?
Zo nee, wordt hier dan een gastenregister van bijgehouden en int u hier toeristenbelasting, zoals inandere hotels gebruikelijk is? Zo nee, waarom niet?

De heer Bezuijen geeft aan dat dit een shortstayplek betreft en niet een gewoon hotel. Hier verblijven personen voor een periode korter dan 4 maanden en hoeven niet ingeschreven te worden in onze gemeente. Volgens de heer Bezuijen worden deze personen wel geregistreerd.


Afval evenementen zoals Strandwalfestival

Is het College bereid het verplicht gebruik van Greencups bekers op te nemen in de vergunning?

De heer Bezuijen geeft aan dat tijdens de besprekingen m.b.t het Strandwalfestival het gebruik van Greencups wordt besproken en eventueel opgenomen in de voorwaarden opgenomen.

Lokaal Sportakkoord

De fractie mist een aantal verenigingen in het sportakkoord. Er is een plenaire bijeenkomst georganiseerd waar 17 verenigingen het sportakkoord hebben ondertekend. De wethouder roept op vooral aan te geven welke verenigingen worden gemist.

De fractie vraagt om een prominentere plaats van sportclubs op het Strandwalfestival. Dit wordt door wethouder Besteman meegenomen tijdens de besprekingen.