Verkiezingsuitslag bekend: wat nu?

Nu de verkiezingsuitslag bekend is, is het tijd om te gaan formeren. Het is een ongeschreven regel dat de partij die de grootste is geworden bij de verkiezingen, hiertoe het initiatief neemt.
Samenvatting
Beter voor Rijswijk (BVR) wil nadat het proces verbaal officieel is vastgesteld vanaf komende maandag 21 maart 2022 1-op-1 verkennende gesprekken voeren met de nieuwe fracties in de gemeenteraad. Hiertoe ontvangt iedere partij van ons een uitnodiging.
Op basis van deze gesprekken, maakt Beter voor Rijswijk een bespreekstuk voor een openbare bijeenkomst met alle raadsfracties. Het bespreekstuk zal een voorstel bevatten tot het aanstellen van een formateur en een opdracht aan die formateur om een bepaalde coalitie op haalbaarheid te onderzoeken.
De openbare bijeenkomst hierover zal plaatsvinden op dinsdag 5 april om 19:00 uur in de raadszaal van het stadhuis aan het Bogaardplein.
Verkennende gesprekken
De volgorde van de gesprekken is gebaseerd op het zetelaantal, te beginnen met de grootste fractie. Lijsttrekker Larissa Bentvelzen en Ed Braam voeren de gesprekken namens Beter voor Rijswijk.
Voorstel
Beter voor Rijswijk komt met een voorstel, waarin een formateur wordt aangedragen en een opdracht aan de formateur is verwoord. De opdracht wordt geformuleerd op basis van input van de verkennende gesprekken. Als er in het voorstel naar partijen te herleiden uitspraken zijn, zal hierover vooraf contact zijn tussen Beter voor Rijswijk en de desbetreffende partij. In de opdracht aan de formateur staat een duidelijke voorkeurscoalitie opgenomen die onder leiding van de formateur werkt aan een concept-coalitieakkoord. De voorkeurscoalitie kan rekenen op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad.
Raadsbrede steun
Beter voor Rijswijk wil uitgaan van constructieve niet-coalitiepartijen in plaats van oppositie. Dit betekent dat de onderhandelaars en de formateur een concept coalitieakkoord aanleveren en dit concept in de gemeenteraad bespreken, voordat het definitief zal worden gemaakt, zodat partijen nog aanvullingen kunnen aandragen.