AZC-terrein als wapen tegen acute woningnood

Omdat Beter voor Rijswijk niet enkel verkokerd denkt aan één doelgroep. Er verkeren meerdere groepen mensen in acute woningnood!

Afscheid

In een bijzondere raad namen we gisteravond afscheid van raadsleden Dennis Cupedo, Juan Carlos Parades Sanchez en Arno van den Berg
Met elkaar hebben we een mooi avontuur meegemaakt. We hebben gelachen, geknokt gediscussieerd en kwamen er altijd uit met elkaar! Daar zijn we jullie ontzettend dankbaar voor! 💙💛 en zoals de burgemeester gisteren al zei, deze heren houden de fractie nog steeds scherp in de gaten!

Beter voor Rijswijk over AZC Rijswijk

Er is veel discussie over het AZC Rijswijk en de opvang van asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne.
Beter voor Rijswijk (BVR) bericht het volgende:
Het AZC onder de vlag van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gaat 1 juni a.s. dicht. Dat hebben de partijen PvdA, GL, VVD, CDA, D66, WIJ, GBR en OR besloten. Een half jaar langer dan eerder was afgesproken met de gemeenteraad.
Ook is door alle partijen, dus ook BVR besloten opvang te regelen voor vluchtelingen uit Oekraïne, maar niet onder de vlag van COA.
Rijswijk heeft inmiddels 100 personen uit Oekraïne opgevangen. Verder wordt ook De Broodfabriek ingezet voor de intake. Rijswijk vangt daarnaast ieder jaar vele tientallen statushouders op en stelt geen blokkade op voor gezinsherenigers. Andere gemeenten in onze regio staan gelukkig op, zoals Zoetermeer, om een deel van de Afghaanse en Syrische stroom op te vangen.
Als het aan BVR ligt kan het gebouw van het AZC na 1 juni a.s. door het Rode Kruis of door een andere organisatie worden gebruikt voor de opvang van gevluchte mensen uit Oekraïne.
Het COA heeft meerdere keren afspraken geschonden. BVR ziet het COA niet meer als betrouwbare speler op deze markt die door het falend asielbeleid ook zelf achter de feiten aanliep. Ongeveer 15.000 uitgeprocedeerden hangen rond in Nederland. Ruim 11.000 statushouders wachten op een woning.
Hulp aan Oekraïne natuurlijk, maar graag via een organisatie die dat aankan, zoals het Rode Kruis.

Verkiezingsuitslag bekend: wat nu?

Nu de verkiezingsuitslag bekend is, is het tijd om te gaan formeren. Het is een ongeschreven regel dat de partij die de grootste is geworden bij de verkiezingen, hiertoe het initiatief neemt.
Samenvatting
Beter voor Rijswijk (BVR) wil nadat het proces verbaal officieel is vastgesteld vanaf komende maandag 21 maart 2022 1-op-1 verkennende gesprekken voeren met de nieuwe fracties in de gemeenteraad. Hiertoe ontvangt iedere partij van ons een uitnodiging.
Op basis van deze gesprekken, maakt Beter voor Rijswijk een bespreekstuk voor een openbare bijeenkomst met alle raadsfracties. Het bespreekstuk zal een voorstel bevatten tot het aanstellen van een formateur en een opdracht aan die formateur om een bepaalde coalitie op haalbaarheid te onderzoeken.
De openbare bijeenkomst hierover zal plaatsvinden op dinsdag 5 april om 19:00 uur in de raadszaal van het stadhuis aan het Bogaardplein.
Verkennende gesprekken
De volgorde van de gesprekken is gebaseerd op het zetelaantal, te beginnen met de grootste fractie. Lijsttrekker Larissa Bentvelzen en Ed Braam voeren de gesprekken namens Beter voor Rijswijk.
Voorstel
Beter voor Rijswijk komt met een voorstel, waarin een formateur wordt aangedragen en een opdracht aan de formateur is verwoord. De opdracht wordt geformuleerd op basis van input van de verkennende gesprekken. Als er in het voorstel naar partijen te herleiden uitspraken zijn, zal hierover vooraf contact zijn tussen Beter voor Rijswijk en de desbetreffende partij. In de opdracht aan de formateur staat een duidelijke voorkeurscoalitie opgenomen die onder leiding van de formateur werkt aan een concept-coalitieakkoord. De voorkeurscoalitie kan rekenen op een werkbare meerderheid in de gemeenteraad.
Raadsbrede steun
Beter voor Rijswijk wil uitgaan van constructieve niet-coalitiepartijen in plaats van oppositie. Dit betekent dat de onderhandelaars en de formateur een concept coalitieakkoord aanleveren en dit concept in de gemeenteraad bespreken, voordat het definitief zal worden gemaakt, zodat partijen nog aanvullingen kunnen aandragen.

Drie keer is scheepsrecht !

Beter voor Rijswijk heeft voor de derde keer in successie 5 zetels behaald met de gemeenteraadsverkiezingen.

In 2014 als nieuwe eend in de bijt haalde Beter voor Rijswijk onverwacht 5 zetels. In Rijswijk was het voor het eerst in de Rijswijkse geschiedenis dat een nieuwe partij zo’n hoog aantal zetels behaalde.

In 2018 werd dat nog eens dunnetjes overgedaan. Oprichter Ed Braam trok voor de tweede keer de kar. Het aantal stemmen steeg weer een beetje. Het aantal zetels kwam weer op 5 uit. Maar nu als nummer 1.

In 2022 deed Ed Braam een stapje terug. Larissa Bentvelzen, inmiddels 3 jaar wethouder, nam de leiding over. En met succes. Ondanks de magere opkomst kwamen er weer stemmen bij en alweer nummer 1.

Via deze weg willen we alle 3.316 stemmers en iedereen die ons in de aanloop naar de verkiezingen heeft geholpen bedanken. Zonder jullie zou dit succes niet mogelijk zijn geweest.

Ook in Rijswijk groeit lokaal (Groot Rijswijk)

De trend die landelijk plaatsvindt deze gemeenteraadsverkiezingen, is ook in Rijswijk te zien: lokale partijen winnen aan terrein. De meeste landelijke partijen in Rijswijk behouden hun aantal zetels. CDA en VVD leveren beide een zetel in.

Gisteravond tijdens de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslagen bleek Beter voor Rijswijk met 3.316 stemmen de grootste in Rijswijk te zijn. Rijswijks-Belang van Marc Weterings won er 2 zetels bij.

De lokale partij Beter voor Rijswijk, van Larissa Bentvelzen (vierde van links), is de absolute winnaar deze gemeenteraadsverkiezingen.

Nieuwkomer Stoudt, de eenmansfractie van Rick Krumeich, beleefde een afgang met 0 zetels en slechts 59 stemmen. De Partij voor Gelijkheid en Rechtvaardigheid van Mohamed El Majjoui won met 644 1 zetel en maakte daarmee haar ambitie waar. Dat gold ook voor nieuwkomer ChristenUnie, die richtte op 1 zetel – en die won.

GroenLinks Rijswijk behaalt wederom 5 zetels en eindigt als grootste landelijke partij in Rijswijk.

In totaal behalen de lokale partijen volgens de voorlopige uitslagen 14 zetels in de gemeenteraad. Dit is 1 zetel meer dan tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen, toen lokale partijen samen goed waren voor 13 zetels. De landelijke partijen zijn samen goed voor 17 zetels. In 2018 waren dat 18 zetels. Landelijk moet dus 1 zetel inleveren aan lokaal.

De meeste landelijke partijen blijven hetzelfde aantal zetels behouden. Dat geldt voor D66 Rijswijk met lijsttrekker Elze Woudstra (4 zetels), die dit aantal al handhaaft sinds 2014. Ook VVD Rijswijk (3 zetels) en PvdA (2 zetels) hoeven niet in te leveren. GroenLinks eindigt met 5 zetels als grootste landelijke partij in Rijswijk, qua zetels even groot als Beter voor Rijswijk. CDA en VVD verliezen beide 1 zetel. Daarmee sluiten ze aan op de landelijke trend: in heel Nederland gaan VVD en CDA er gemiddeld op achteruit.

bron: Groot Rijswijk

Kinderrechtenambassadeurs in actie

De kinderrechtenambassadeurs (kra) zijn inmiddels alweer een half jaar aan de slag. Zij hebben diverse onderwerpen gekozen waar ze zich tijdens hun kra jaar mee bezig gaan houden.

Eén van de onderwerpen is verkeer. Dit thema is nu afgerond en de kinderrechtenambassadeurs hebben gezamenlijk diverse adviezen opgesteld. De meeste adviezen waren voor rondom de scholen, waaronder het advies voor meer snelheidsborden. Wethouder Larissa Bentvelzen (Beter voor Rijswijk) gaat de adviezen delen met de collega’s wethouders.

Vergunning binnen voor kleine kas op ponyweide

De gemeente Rijswijk heeft een vergunning afgegeven voor de bouw van een kleine kas op de Ponyweide aan de Generaal Spoorlaan op de hoek van de J.F. Kennedylaan. Kandidaat-raadslid Alice Prenger voor Beter voor Rijswijk (rechts op de foto) heeft zich samen met beheerder Brigitte Goudsmith-Votel (links) ingespannen om deze vergunning rond te krijgen. De kas wordt gebruikt om kinderen te vertellen over de ponyweide waar behalve pony’s ook schapen rondlopen.

Wanneer de kas gereed zal zijn, is nog niet bekend. De opening zal te zijner tijd verricht worden door Alice Prenger, wethouder Larissa Bentvelzen en oud-raadslid Henny van der Horst.

Red.: foto en bericht Lokaal Onafhankelijk Nieuws

Succesvolle begeleiding alleenstaande moeders naar arbeidsmarkt

Vandaag 8 maart is het internationale vrouwendag. Dit jaar staat het thema solidariteit en kracht voor verandering centraal. Dat klonk ook unaniem door bij de uitreiking van de certificaten van de training Werkfit waar 10 alleenstaande moeders afgelopen maanden aan hadden deelgenomen. Doel is het vinden van een geschikte baan terwijl je ook als alleenstaande ouder de zorg voor een of meerdere kinderen hebt.

Wethouder Sociaal Domein Larissa Bentvelzen reikte de certificaten aan de Werkfit groep uit. De moeders zijn begeleidt door het Werkgevers Service Punt (WSP) en de begeleiders van de B&A Groep
De trajecten duren maximaal 3 maanden en gericht op alleenstaande moeders die een uitkering van de gemeente ontvangen. Belemmeringen zoals taal, medische of psychische aspecten, de combinatie bij het werken en zorgen voor kinderen, en soms ook leeftijd worden hierin gestabiliseerd of soms zelfs opgelost.

Nieuwe kansen creëren
Bij de uitreiking werd er uitgebreid stilgestaan wat de training de moeders concreet heeft opgeleverd. Unaniem werd aangegeven dat de training hun een laatste zetje heeft gegeven om passend werk te vinden waar ze niet alleen werk en zorg kunnen combineren maar ook nieuwe arbeidskansen voor zichzelf creëren. Wethouder Bentvelzen: “Ik ben trots dat ik op deze Internationale Vrouwendag deze 10 bijzondere vrouwen een certificaat mag overhandigen. Zij hebben de laatste 3 maanden hard gewerkt aan hun toekomst. De training was het laatste zetje dat ze nodig hadden om passend werk te vinden. Ze hebben een weg gevonden om werk en zorg beter te combineren én ze creëren nieuwe kansen voor zichzelf op de arbeidsmarkt. Dat is pas kracht voor verandering.”

De eerste deelnemers hebben inmiddels al een betaalde baan.

BvR on tour: Campagneavond in Tons

Gisteravond waren zo’n 100 klanten aanwezig in Tons Muziekcafé. Ook een aantal raadsleden van Beter voor Rijswijk en Onafhankelijk Rijswijk genoten van de ouderwets gezellige sfeer.
Wethouder Larissa Bentvelzen was ook aanwezig. Larissa: “gelukkig kunnen we weer ontspannen. Daar hoort ook een bezoek aan de lokale horeca bij. Tons is de plek in Oud Rijswijk waar dat kan”.